Suriye Mülteci Krizinin Ürdün, Lübnan, Türkiye, Irak ve Mısır’da İşgücü Piyasasına Etkileri” Bölgesel Diyalog Toplantısı: Özet rapor ve sonuçlar

Suriye’ye komşu olan ve halen çok sayıda mülteci barındıran ülkeler yaşanan yoğun mülteci akınının işgücü piyasası üzerindeki etkilerine karşı uygun çözümler bulma çabası içindedir. Yasal olarak çalışma imkânları olmayan ya da çok sınırlı kalan Suriyeli mülteciler kayıt dışı işlerde çalışmaktadır. Bu durum esasen kırılgan durumdaki yerel işgücü piyasaları üzerindeki basıncı artırmakta, çalışma koşullarının ve ücretlerin daha da kötüleşmesine yol açmakta ve ev sahibi ülkelerde kayıt dışı ekonomilerin büyümesine neden olmaktadır.

Bölgede Suriyeli mültecilere yönelik insani yardımların azalmasıyla birlikte giderek daha çok sayıda mülteci yaşamak için iş aramak zorunda kalacaktır. Ortaya çıkan bu ihtiyaçlar doğrultusunda BM yeni bir Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Plan Çerçevesi (3RP) geliştirmiştir. 3RP, insani yardımları, ev sahibi ülkelerde kalkınma ve dayanıklılığı hedef alan girişimlerle bütünleştirmeamacı taşımaktadır.

Suriye’deki krizin giderek derinleşmesi karşısında hükümetler ve BM kuruluşları dikkatlerini başta istihdam ve geçim imkânları sağlanması olmak üzere insani yardım ve kalkınma yardımlarının birbiriyle bağlantılı bileşenlerine yoğunlaştırmaktadır. ILO’nun Ürdün, Lübnan, Mısır ve Türkiye’deki mülteci krizine ilişkin çalışmaları bugüne dek çeşitlilik göstermiş ve esas olarak dört alana odaklanmıştır:

· işgücü piyasası üzerindeki etkilere ilişkin değerlendirmeler;
· yerel ekonomik kalkınma aracılığıyla yeni işler yaratılmasına destek;
· çocuk işçiliğiyle ilgili durumların değerlendirilmesi;
· geçim imkânları sağlanması alanında çalışan BM kuruluşları arasında çalışma gruplarıyla ortak iş ve ulusal dayanıklılık planlarına katkıda bulunulması.