C190 onaylansın: ILO Genel Direktörü’ne göre şiddet ve tacizi sona derhal sona erdirmenin zamanı geldi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm bağlamında, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo tüm ülkeleri, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması için ILO 190 sayılı Sözleşme’yi onaylamaya ve uygulamaya çağırdı.

Yayın tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe | Ölçek/süre: 2:12

Çalışma yaşamında şiddet ve taciz, insanların yaşamlarına ve geçim olanaklarına zarar veriyor. Çalışma yaşamında şiddet ve taciz İster işyerinde, ister kamusal alanda isterse de evde olsun, dünyanın her yerinde en yaygın görülen insan hakları ihlali veya kötü muamele biçimidir.

Çalışma yaşamında şiddet ve taciz, tüm toplumlarda kamu hizmeti giderleri, gelir ve üretkenlik kaybı dahil, bireyler ve aileler üzerinde ağır sosyal ve ekonomik bedel yaratıyor.

Üç yıl önce ILO, 190 sayılı Sözleşme (C190) ve eşlik eden 206 sayılı Tavsiye Kararı’nı (R206), çalışma yaşamında şiddet ve tacize ilişkin ilk uluslararası antlaşmayı kabul etti.

C190, herkese toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil şiddet ve tacizden arınmış çalışma yaşamı hakkı tanıyor.

C190 ayrıca, kadınlar ve kırılgan gruplara mensup diler insanların daha büyük risk altında olduğunu kabul ediyor ve çalışma yaşamında her türlü şiddet ve tacizin önlenmesi ve sona erdirilmesi için kapsayıcı, bütüncül ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın benimsenmesi çağrısı yapıyor.

Hakların gerçekleştirilmesi ve kimsenin geride bırakılmaması için, tüm ülkelerin C190’ı onaylaması ve uygulamaya koymasına ihtiyacımız var!

Evrensel onay (tüm üye ülkeler tarafından onaylanma), herkes için onurlu ve saygılı yaşam sağlayacak, herkes için insana yakışır iş ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi hedefimize katkıda bulunacak.

Bugün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde ve her gün, tüm ülkeleri C190’ı onaylamaya ve uygulamaya çağırıyorum.