Genç İstihdamı

Genç İstihdamı

2009 yılı itibarı ile dünyada işsiz olduğu tahmin edilen 211 milyon kişinin yaklaşık %40’ı—ya da yaklaşık 83 milyonu—15 ve 24 yaş arasında yer almaktadır.1 Her zamankinden daha fazla yoksul ve eksik istihdamda genç bulunmakta: 309 milyona yakın genç çalışmakta fakat yaşadıkları hanenin günlük geliri 2 doların altında yer alıyor. Milyonlarca genç, iş yaşamında ve kendi yaşamında ilerleme için daha az getiri ve sınırlı beklentiler sunan geçici ve gönüllü olmayan yarı-zamanlı ya da gündelik işlerde sıkışmış durumda. Genç kadınlar ise genellikle ek engellerle karşılaşıyorlar.

Gençler geleceğin ekonomileri ve toplumları için temelleri bugün inşaa ediyorlar. Yine de yeterli ve sürdürülebilir insana yakışır iş azlığı genç insanları oldukça savunmasız bırakıyor.

Gençler için insana yakışır ve üretken istihdam Binyıl Bildirgesi’nin başlıca bileşenlerinden biri olarak yer alıyor. Tam ve üretken istihdam ile herkes (gençler ve kadınlar dahil) için insana yakışır işi sağlamak, aşırı yoksulluk ve açlığı yok etmeyi amaçlayan Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında bulunuyor.

Türkiye’de Genç İstihdamı

Türkiye’nin son on yılda sergilediği dikkat çekici ekonomik büyümeye, iş yaratmada beklenen güçlü büyüme eşlik etmemiştir. Ortalama yıllık büyüme, 2002-2006 arasında %7 oranını aşarken, işsizlik oranı ısrarcı bir şekilde %10 civarında kalmıştır. Bununla beraber, 2006 yılı rakamlarına göre, genç nüfus arasında işsizlik, ulusal işsizlik oranının yaklaşık iki katı gibi bir oranda %19 düzeyinde kalmıştır.

Küresel ekonomik kriz mevcut durumu daha da kötüleştirdi. TÜİK’in yürüttüğü Hanehalkı İşgücü Araştırmaları’nın 2009 yılı yıllık sonuçlarına göre, genel işsizlik oranı %14 oranına ulaşırken gençler arasındaki işsizlik oranı %25,3 oranına yükseldi.

20 Şubat 2009’da Türkiye, genç istihdamını ülkenin öncelikli konuları arasına taşıyan İnsana Yakışır İş Ülke Öncelikleri Mutabakat Zaptı’nı imzaladı.

Türkiye’deki gençler arasındaki işsizlik sorununa Birleşmiş Milletler sisteminin ortak bir cevabı olarak, FAO, ILO, IOM ve UNDP “Birleşmiş Milletler Ortak Programı-Herkes için İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması” adlı bir ortak program başlattı. Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu tarafından desteklenen Ortak Program, 15-24 yaş arasındaki genç nüfus için insana yakışır iş fırsatlarını arttırmayı hedefliyor. BM Ortak Programı’nın ulusal ortağı ise Türkiye İş Kurumu’dur (İŞKUR).

Birleşmiş Milletler Ortak Programı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:
http://www.mdgf-tr.org/genclik/v2/p/tr/bm-ortak-programi.php

__________________
1ILO, Küresel İstihdam Eğilimleri, Ocak 2010.