Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

XXII. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, işyeri ölümleri ve yaralanmalarını sonlandırma çağrısıyla sona erdi

Sanal ortamda yapılan dört günlük tartışmada, dijital çalışma çağında yeni mesleki tehlikeler ve dezavantajlı grupların karşılaştığı zorluklar gündemin ilk sırasında yer aldı.

Basın açıklaması | 23 Eylül 2021 Perşembe
CENEVRE (ILO Haber) – XXII. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi her yıl iş nedeniyle meydana gelen milyonlarca ölüm, hastalık ve yaralanmaya çözüm bulmak için uluslararası topluma birlikte çalışma çağrısı yaparak sona erdi.

İşle ilgili risk faktörlerine genel maruziyet göz önüne alındığında, bu rakamlar çok daha yüksek olacak. Ölümcül olmayan mesleki yaralanma vakası sayısı 2010 yılında 340 milyonken, 2016 yılında 260 milyona yükseldi. Bu rakamlar henüz COVID-19’u ve küresel salgının ruh sağlığı dahil olmak üzere sağlık üzerindeki doğrudan etkisini hesaba katmıyor.

Kongre’de tartışılan temel konular arasında, dijital çalışma çağında artan yeni mesleki tehlikeler yer aldı.

Uzaktan çalışma ve yeni teknolojilerle ilişkili riskler gibi konular tartışmanın öncelikli konuları arasında yer aldı; ancak inşaat, tarım veya imalat gibi sektörlerdeki risklere maruziyet nedeniyle insanlar yaşamını yitirmeye devam ettiği için uzun süreli mesleki tehlikeler de ele alındı.

Kayıtdışı ekonomide çalışanlar, göçmen işçiler ve engelli kişilerin entegrasyonu gibi dezavantajlı gruplara ilişkin özel endişeler dile getirildi. Küresel tedarik zincirlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliğinin belirli özellikleri, iklim değişikliği ve otomasyon, ruh sağlığı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar da tartışma konuları arasındaydı.

Kongre’nin göze çarpan bir özelliği de, genç nesle endişe ve umutlarını ifade edebilmeleri için söz hakkı verilmesiydi. Küresel salgın öncesinde istihdamda olan altı gençten biri çalışmayı bıraktı ve çalışmaya devam edenlerin yüzde 42’si gelirlerinde düşüşle karşılaştı. Genç bir girişimcinin ifade ettiği gibi, iş ararken sağlık ve güvenlik konuları gençler için her zaman birinci öncelik olmuyor ancak bunun değişmesi gerekiyor.

Kırkı aşkın ülkeden 200’ü konuşmacı ve uluslararası kuruluşlar, hükümetler, işçi ve işveren örgütleri, akademisyenler ve İSG profesyonellerini temsil eden 2000 katılımcı, COVID-19 küresel salgınına karşı önlem almak, daha iyiyi yeniden inşa etmek, gelecekteki krizleri önlemek ve bunlara hazırlanmak, ve çalışmayı olumlu bir insan deneyimi haline getirmek için dayanıklı iş sağlığı ve güvenliği sistemlerine yatırım çağrısında bulundu.

20-23 Eylül tarihleri arasında yapılan Kongre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma ve Sağlık Enstitüsü (IWH), Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (CCOHS) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) tarafından organize edildi.