2021 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

Krizleri öngörmek, hazırlıklı olmak ve müdahale etmek - Dayanıklı İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerine Yatırım Yapmak

COVID-19 küresel salgını, hükümetler, işverenler, işçiler ve halkın benzeri görülmemiş zorluklarla ve çalışma yaşamı üzerinde yarattığı birçok etkiyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, çalışma yaşamında elde edilen ders ve deneyimlerden yararlanarak, bugünkü ve gelecekteki krizlere karşı koymak amacıyla, dayanıklılık oluşturmak üzere ulusal iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sistemlerini güçlendirecek stratejilere odaklanacaktır.

Haberler | 27 Nisan 2021 Salı

Tür: Kampanya
Tarih: 28 Nisan 2021
Yer: ILO Genel Merkezi – Cenevre
Temas kişi(ler)i: SafeDay Team (safeday@ilo.org); Manal Azzi, Koordinatör ve Kıdemli İSG Uzmanı (azzi@ilo.org)
 

2020 yılının başlarında küresel kriz olarak ortaya çıkmasından bu yana, COVID-19 küresel salgını her yerde ağır etkiler yaratmıştır. Küresel salgının, işyerlerinde virüsün yayılma riskinden, virüsün yayılmasını azaltmak için alınan önlemler sonucunda ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerine kadar uzanan yelpazede, çalışma yaşamında dokunmadığı yer kalmamıştır. Uzaktan çalışmaya büyük ölçüde bel bağlamak gibi, yeni çalışma biçimlerine geçiş, çalışanlar için birçok fırsat yaratmakla birlikte, başta psikososyal riskler ve şiddet olmak üzere, olası İSG riskleri yaratmıştır.

2021 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, 2006 tarihli ve 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’nde ortaya konulan İSG sistemi unsurlarını hayata geçirmeye odaklanmaktadır. Dünya Günü raporu, mevcut krizin hem ülke hem de işletme düzeyinde iş sağlığı hizmetleri dahil olmak üzere bu İSG sistemlerinin güçlendirilmesinin önemini nasıl ortaya koyduğunu incelemektedir.

ILO, bu vesileyle, işyerinde COVID-19’un yayılmasını önleme ve azaltmada bölge ve ülke örneklerinden yararlanarak, dayanıklı İSG sistemleri yaratmanın ve yatırım yapmanın önemi hakkında farkındalığı artıracak ve sosyal diyaloğu canlandıracaktır.
Üst Düzey katılımlı küresel etkinliğe katılmak için, bu link’ten kayıt olun.

Daha fazla bilgi için:

Etkinlik

Global dialogue on safety and health at work in response to emergencies and crises [Acil durum ve krizlere yanıt için iş sağlığı ve güvenliği küresel diyaloğu]