Toplumsal cinsiyet eşitliği

ILO’ya göre COVID-19 sonrası toparlanma döneminde daha az sayıda kadın işlerine geri dönebilecek

Son hazırlanan politika notuna göre, küresel salgın döneminde kadınların uğradığı orantısız iş ve gelir kayıpları, yakın gelecekte de sürecek.

Haberler | 19 Temmuz 2021 Pazartesi
© A. Gromico / ILO
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, çalışma yaşamında COVID-19 küresel salgını döneminde ağırlaşan kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlikler yakın gelecekte de sürecek.

Yeni politika notuna göre, 2021 yılında kadın istihdamı 2019’a göre 13 milyon azalacak; öte yandan erkek istihdamı ise 2019 düzeylerine yeniden ulaşacak.

2021 yılında kadınlarda tahmin edilen istihdam büyüme oranı erkeklerin büyüme oranını aşacak olsa da, kadın istihdamını küresel salgın öncesi düzeylere yükseltmeye yetmeyecek.

Dünyada 2021 yılında, çalışma çağındaki kadınların yalnız %43,2’si, erkeklerin ise %68,6’i istihdamda olacak.

Geleceği Daha Adil İnşa Etmek: COVID-19 Sonrası Toparlanmanın Merkezinde Kadınların Çalışma Hakları ve Çalışma Yaşamındaki Hakları başlıklı ILO politika notuna göre, kadınlar, konaklama ve yiyecek hizmetleri, imalat sektörü gibi en ağır darbe alan sektörlerde yoğunlaştıklarından, iş ve gelir kayıplarından orantısız biçimde etkilendiler.

Dünyada 2019 ile 2020 arasında, kadın istihdamı %4,2 azaldı, bu da 54 milyon iş kaybı anlamına geliyor. Aynı dönemde erkeklerde %3 istihdam veya 60 milyon iş azalışı meydana geldi.

Bölgelerin hepsi aynı biçimde etkilenmedi. Amerika Kıtaları, küresel salgın nedeniyle kadın istihdam düşüşünün en yüksek olduğu bölge oldu (%9,4 azalış). İkinci en yüksek düşüş ise Arap Ülkeleri’nde kadınlarda %4,1, erkeklerde ise %1,8 olarak gerçekleşti.

Asya-Pasifik’te küresel salgın nedeniyle kadın istihdamı %3,8 düşerken, erkeklerde düşüş %2,9 oldu. Avrupa ve Orta Asya’da kadın istihdamı %2,5 azalırken, erkeklerin istihdamı %1,9 azalmıştır.

Afrika’da ise, erkek istihdamı 2019-2020 döneminde tüm coğrafi bölgelerde %0,1 gibi oldukça düşük düzeyde azalırken, kadın istihdamı ise %1,9 düzeyinde azaldı.

Küresel salgın esnasında, kadınların iş kaybını önlemeye ve mümkün olan en erken zamanda işe dönüşü sağlamaya yönelik önlemeler alan ülkelerdeki kadınlar oldukça iyi durumdaydılar.

Örneğin Şili ve Kolombiya’da, yeni işe alınanlar için ücret destekleri sağlanırken, kadınlara daha fazla destek verildi. Kadın girişimciler için destekler oluşturan veya güçlendiren ülkeler arasında Kolombiya ve Senegal de vardı. Meksika ve Kenya gibi diğer ülkelerde ise, kadınların kamu istihdam programlarından yararlanmasını garantilemek için kotalar belirlendi.

Politika notu, “geleceği daha adil inşa etmek” ifadesinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin toparlanma çabalarının merkezinde yer alması ve toplumsal cinsiyete duyarlı stratejiler uygulanması anlamına geldiğini vurguluyor. Bu stratejiler aşağıdakileri içeriyor:
  • Bakım ekonomisine yatırım yapmak, çünkü sağlık, sosyal hizmetler ve eğitim sektörleri özellikle kadınlar için önemli istihdam yaratan sektörlerdir ve bakım izni politikaları ve esnek çalışma düzenlemeleri, evlerde kadınlar ve erkekler arasında daha eşit işbölümünü teşvik edebilecektir.
  • Herkes için kapsamlı, yeterli ve sürdürülebilir sosyal korumaya evrensel erişim sağlamaya çalışmak, böylece sosyal koruma kapsamasında cinsiyete dayalı açığı azaltmak.
  • Eşit değerde işe eşit ücret verilmesini desteklemek.
  • Çalışma yaşamında şiddet ve tacizi ortadan kaldırmak. Aile içi şiddet ve işle ilgili toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve taciz küresel salgın esnasında daha da kötüye gitmiş, kadınların ücretli istihdama girme yeteneklerini daha da zayıflatmıştır.
  • Karar mekanizmaları, sosyal diyalog ve sosyal ortak kurumlara kadınların katılımını desteklemek.