İstihdam, dayanıklılık ve sosyal uyum

Mülteciler ve ev sahibi toplulukların işgücü piyasasına erişiminde başarı öyküleri ve zorlukları tartışmak üzere, Brüksel Konferansı çerçevesindeki çevrimiçi yan etkinliğe davetlisiniz.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı, Hollanda Dış İlişkiler Bakanlığı ve UNICEF, Beşinci Brüksel Konferansı kapsamında ve Avrupa Birliği ev sahipliğinde “Suriye’nin ve bölgenin geleceğini desteklemek” başlıklı bir yan etkinlik düzenliyor.

“İstihdam, dayanıklılık ve sosyal uyum-Mülteciler ve ev sahibi topluluklar için işgücü piyasasına erişimdeki zorluklar ve başarı hikayeleri” başlıklı etkinlik Zoom üzerinden çevrimiçi olarak, 25 Mart 2021’de TSİ 1:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, COVID-19’un iş olanakları yaratma ve bunların duruma-kişiye uygun hale getirilmiş eğitim yoluyla sürdürülebilir istihdama dönüştürülmesi ile sosyal uyuma katkı sunacak aktif işgücü piyasası politikaları üzerindeki etkilerini araştırmayı hedeflemektedir. Panelistler aşağıdaki gibidir:
 • Dr.Elke Löbel, BMZ Mülteci Politikaları Komisyon Üyesi ve Genel Direktör Yardımcısı
 • Birgitta Tazelaar, Hollanda Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Genel Direktör Yardımcısı
 • Dr.Ruba Jaradat, ILO Arap Ülkeleri Bölge Direktörü
 • Ted Chaiban, UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü
 • H.E. Nasser Shraideh, Ürdün Planlama Bakanı
 • Ahmet Serdar Yağmur, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) Proje Koordinatörü
 • Ürdün ve Irak’daki mülteci ve ev sahibi topluluk üyelerinden sesler
Bu etkileşimli panel tartışmaları İngilizce dilinde yapılacak; ancak Arapça ve Türkçe çeviri hizmeti sunulacaktır.

Kayıt için tıklayın.

Panelistlere yöneltilecek sorularınızı, “Question SE5B” konulu olarak “bey-zoom@ilo.org” adresine önceden iletmenizi rica ediyoruz.

Arka plan

Çatışmanın onuncu yılına girdiğimiz bu dönemde, Suriye’de ve bölgedeki durum hala oldukça kritiktir. Geçen yıl başlayan COVID-19 küresel salgını, Suriye ve komşu ev sahibi ülkelerde zaten var olan ağır ekonomik, mali, sosyal ve insani krizi daha da derinleştirmiştir. Gençler üzerindeki etkisi özellikle ağır olmuştur. Temel beceriler (sayısal, sözel), aktarılabilir beceriler ve işgücü piyasasına ilişkin eğitimdeki eksiklikler, gelir sağlayıcı ve insana yakışır işe geçişi olumsuz etkilemektedir. Genç çalışanlar ve kadınlar, özellikle de mülteciler, artan oranda işsizlik, kayıt dışılık ve güvencesizlik ile karşı karşıyadır.

Beşinci Brüksel Konferansı esnasında yapılacak yan etkinlikte, katılımcılar aşağıdaki konuları ele alacaktır:
 • Sosyo-ekonomik krizin Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Irak’taki mülteciler ve ev sahibi topluluklar üzerindeki etkisi; öngörülemeyen değişikliklere hızla uyum sağlayabilmek için kullanılan araçlar ve önlemler;
 • Zorla yerinden olmadan etkilenmiş bireyler ve ev sahibi toplumların dayanıklılığı bakımından kısa ve uzun vadeli istihdam yaratmanın önemi;
 • Gençleri iş olanaklarıyla ilişkilendirmenin önemi; diğer ifadeyle, işgücü piyasasının talep tarafı (işler, girişimcilik olanakları) ile arz tarafı (piyasaya ilişkin ve erişilebilir öğrenim, eğitim ve beceriler) arasındaki bağın iyileştirilmesi;
 • İnsani yardım, kalkınma ve barış arasında bağ oluşturacak yenilikçi ortaklıklara odaklı olarak, insani yardım ve kalkınma ortakları arasındaki işbirliğinden elde edilen iyi uygulamalar ve dersler;
 • İstihdam yaratma programlarının sosyal uyuma etkisi;
 • Mülteciler ve ev sahibi ülkelerin deneyimleri.