Haber

ILO Türkiye ve Kolombiya, COVID-19 bağlamında mülteci ve göçmenler için insana yakışır işleri desteklemeye yönelik iyi uygulamaları paylaşmak için çevrimiçi bir eğitim başlatıyor

“Mülteci ve karma göç bağlamlarında insana yakışır işleri desteklemek: Türkiye ile Kolombiya arasında Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği (SSTC) girişimi” çerçevesinde yeni bir çevrimiçi eğitim başlatılıyor. Türkiye ve Kolombiya’dan üçlü ortakları bir araya getiren ILO-ITC eğitimiyle, insana yakışır işlere erişimi destekleyecek ulusal kapasiteleri güçlendirmek hedefleniyor.

Haberler | 25 Haziran 2021 Cuma
Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği (SSTC) girişimleri, Küresel Güney’den ülkeleri kalkınma çözümleri için bir araya getirerek eşitler arasında işbirliğini destekliyor. Düzenlenen bu eğitimle, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ekonomik, sosyal ve kalkınma düzeyindeki benzerliklere dayalı olarak, üçlü ortaklar, göçmen ve mülteciler için insana yakışır işlere erişimi desteklemeye yönelik çalışıyor; kanıt temelli iyi uygulamalar, yeni araçlar ve yaklaşımları tartışma olanağı buluyorlar. SSTC girişimleri, insana yakışır işin sosyal uyumun temeli, istihdam olanakları ve sosyal korumanın katalizörü ve aynı zamanda COVID-19 küresel salgınıyla mücadelede vazgeçilmez bir önlem olduğu inancıyla kurgulanıyor.

Bu düşüncelerden yola çıkarak, Aralık ayında yapılan çevrimiçi seminerler dizisine dayalı olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Uluslararası Eğitim Merkezi (ILO-ITC) tarafından çevrimiçi bir eğitim düzenleniyor.

Üç haftalık çevrimiçi eğitim, katılımcıları, iş gücü piyasası yönetişimini geliştirmek, kapsayıcı istihdam politikalarını desteklemek ve COVID-19 küresel salgını bağlamında sosyal koruma kapsamını genişletmek için yeni yaklaşımlar geliştirmeye yönlendiriyor. Bu amaçla, uygulamalı örnekler, araçlar ve destekler sunuyor. Her hafta, çevrimiçi bir modül, uygulamalı grup çalışması ve çevrimiçi seminerden oluşan bir öğrenme paketi, İspanyolca ve Türkçe eş zamanlı çeviri ile birlikte sunuluyor. Eğitim, her iki ülkeden de üçlü ortakları, belediye, odalar ve mülteci ve göçmenler üzerinde çalışan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımını hedefliyor.

İyi uygulamaları paylaşmak ve bağları güçlendirmek için etkili bir yöntem

SSTC sayesinde ILO’nun, ortakları her zamanki kalıpların dışında düşünmeye teşvik eden yenilikçi bir platform sağladığını belirten ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay şunları söyledi:

“Bu eğitimle, özellikleri, karşılaştıkları zorluklar ve fırsat alanları benzer olan kalkınma ortakları arasındaki bağları güçlendirmek ve kalkınma zorluklarını aşmak için kanıt temelli iyi uygulamaları paylaşmayı ve uyarlamayı hedefliyoruz. Bu düşünceyle, tüm paydaşların eğitim sürecinden yararlanmasını sağlamak için ILO’nun tüm sosyal ortaklarının (hükümetler, işçi ve işveren örgütleri) katılmasına büyük önem veriyoruz.”

Türkiye ve Kolombiya’dan ILO’nun üçlü ortaklarının katıldığı eğitimin ilk oturumunda, ILO And Ülkeleri Kolombiya Ofisi Ülke Temsilcisi Italo Cardona, “Türkiye ve Kolombia farklı gerçekliklerle karşı karşıya olsalar da, her iki ülke de birbirinden öğreneceği deneyimleri paylaşabilirler. İki ülke de yüksek sayıda göçmen ve mülteciyi barındırıyor; bu da birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Yine iki ülke de adil ve etkili göç yönetişimini, herkes için insana yakışır iş ve sosyal korumayla desteklemek üzere eyleme geçiyorlar” diye konuştu.

ILO Genel Merkezi Cenevre’den Yükselen Ortaklıklar Bölümü Başkanı Anita Amorim ise “ Mülteciler ve göçmenler kendilerine ev sahipliği yapan ülkelere önemli katkıda bulunma potansiyeli taşırlar. Onların işgücüne katılımı, yerel ekonomilere büyük katkıda bulunur ve yaşamlarına bir amaç belirlemelerine yardımcı olur. Aynı zamanda ülkelerine güvenli bir şekilde döndüklerinde orayı yeniden inşa edecek becerileri kazanmaları konusunda güç sağlar. Bu potansiyelin güçlenmesi için birlikte çalışmamız çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Bu eğitim, ILO’nun SSTC fonu tarafından ve Kolombiya ve Türkiye’deki kalkınma işbirliği projelerinden sağlanan katkılarla destekleniyor. Türkiye’deki katkılar, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların İşgücü Piyasasına Katılımının Geliştirilmesi” tarafından karşılanıyor. Kolombiya’dan katkılar ise, ILO tarafından finanse edilen “Kolombiya’da işleri ve insana yakışır işi desteklemek üzere işgücü göçü yönetişiminin iyileştirilmesi (Gobernabilidad de las migraciones mejorada en Colombia para promover empleos y trabajo decente)” adlı projeden sağlanıyor.

Daha fazla bilgi için: “Türkiye ile Kolombiya arasında Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği (SSTC) girişimi”

Daha fazla bilgi için: jpr@itcilo.org

İspanyolca ve Türkçe çeviri sağlanacak.

Arka Plan:

Türkiye, 4 milyon mülteci nüfusuyla, dünyada en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke unvanını yedi yıldır elinde tutuyor. Mültecilerin yaklaşık 3,6 milyon olan büyük çoğunluğu Suriyelidir, kalan 400.000 mülteci ise Afgan, İranlı, Iraklıdır. Mülteciler ve ev sahibi toplulukların insana yakışır koşullarda geçim olanaklarına sahip olmalarını desteklemek amacıyla, ILO Türkiye Ofisi, Mülteci Destek Programı uyguluyor ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Türkiye Bölümü’nün Geçim İmkânları hedeflerine katkıda bulunuyor.

Kolombiya, Venezuela’daki karmaşık sosyo-ekonomik ve siyasi durum nedeniyle ülkelerini terk eden 1,7 milyonu aşkın mülteci ve göçmene ev sahip sahipliği yapıyor. Venezuelalılar, kendileri için ve geride Venezuela’da bulunan aileleri için geçim sağlamak amacıyla, Kolombiya’da istihdam ve girişimcilik olanaklarına erişmeye çalışıyorlar. ILO Kolombiya Ofisi, Kolombiya’da İş gücü Göçü Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi yoluyla göçmenler ve mülteciler için insana yakışır işlere erişimi desteklemektedir.