Dijital ekonomi

COVID sonrası dijital ekonomi engellileri kapsamalı

Büyüyen dijital ekonominin getirdiği değişimler, engellilerin çalışma yaşamına daha eşit erişime sahip olmalarına yardım edebilir veya daha büyük engeller yaratabilir. ILO’nun yeni raporu, COVID sonrası çalışma yaşamının engelliler için kapsayıcı olmasını sağlayacak eylemler öneriyor.

Basın açıklaması | 11 Şubat 2021 Perşembe
© ILO
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni raporuna göre, COVID-19 küresel salgınının önemli ölçüde hızlandırmış olduğu dijital ekonomideki ilerlemeler, dünyada 1 milyarı aşkın engelli insanı daha kapsayıcı bir çalışma yaşamının oluşturulması için benzeri görülmemiş fırsatlar yaratıyor.

Öte yandan, çalışmada vurgulandığı üzere, etkili ve hedefli girişimler yoluyla mücadele edilmezse, dijital engeller mevcut eşitsizlik ve dışlamayı ağırlaştırma tehlikesi de taşıyor.

Engellileri Kapsayıcı Dijital Ekonomi başlıklı rapor, ILO Küresel İş Dünyası ve Engelliler Ağı (GBDN) ile İspanya’daki engelli STK’sı “Fundación ONCE” tarafından hazırlandı. Rapor, dijital devrimin yeni işlerin yaratılması, mevcut roller ve çalışma modellerindeki değişimler ve çevrimiçi işe alım süreçlerine etkilerini inceliyor. Ayrıca, dijital sektör, üniversiteler, hükümetler, işçiler ve işverenler, engelliler dahil olmak üzere farklı paydaş gruplarının eyleme geçebileceği temel alanları vurguluyor.

Rapor, engellileri daha kapsayıcı dijital işgücü piyasası yaratmak için başlıca üç kaldıraç ortaya koyuyor: Erişilebilirliği sağlamak, dijital becerileri güçlendirmek ve dijital istihdamı desteklemek.

Dijital çalışmadaki artış, gerekli beceriler veya ekipmana sahip olmayanlar için ağır sorunlar yaratıyor. Sürekli dışlanmaları nedeniyle, engelli insanlar, engelli olmayan akranlarına göre daha düşük eğitim ve öğretim düzeyine sahipler.

Dolayısıyla, kapsayıcı bir çalışma yaşamı geleceği oluşturmanın anahtarı, becerilerin yenilenmesi ve yükseltilmesinin yanı sıra, dijital istihdamı büyütme ve ilgili paydaşlar arasında işbirliğini desteklemede yatıyor. Yardımcı teknolojiler de yeni meslekler ve fırsatlar yaratabilir. Ancak, rapor şu uyarıyı yapıyor: Erişilebilir yardımcı teknolojilerin olmaması nedeniyle, birçok dijital araç engelliler tarafından kullanılamayabilir ve dolayısıyla yeni engeller yaratabilir.

“COVID-19 küresel salgını, dijital ekonominin büyümesi dahil, çalışma yaşamında zaten mevcut olan trendleri hızlandırdı” diyor ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı Direktörü Manuela Tomei. “Bu trendi, engelli insanların yetenek ve becerilerinin dünyanın her yerinde işyerleri ve toplumların başarısına katkıda bulunacağı kapsayıcı bir çalışma yaşamını destekleyecek biçimde yönlendirmemiz gerek.”

“Kimseyi geride bırakmamak için, yaşamakta olduğumuz ve küresel salgının hızlandırdığı teknoloji devrimi engellileri kapsayıcı tasarıma olmalı, böylece engelliler için yeni bir engel oluşturmamalı” diyor Fundación ONCE’nin bağlı olduğu ONCE Sosyal Grubu’nun Kurumsal İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Direktörü Fernando Riaño.

Rapor, bu yıl 10 Şubat’ta sanal ortamda “İstihdam ve BİT” teması ile yapılan, engelliliğe özgü en büyük yıllık toplantı olan Zero Project Konferansı’nda yayınlandı. Raporun amacı, gittikçe daha dijital hale gelen çalışma yaşamının engellileri etkileme biçimleri hakkında farkındalık yaratmak ve çalışma yaşamı geleceğinin daha kapsayıcı olacak biçimde nasıl yapılandırılabileceğini ortaya koymaktır. Rapor, Fundación ONCE tarafından yönetilen ve Avrupa Sosyal Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilen Avrupa Engellilik Merkezi projesi kapsamında hazırlandı.

Yeni rapor, ILO’nun Çalışma Yaşamının Geleceği konulu 2019 GBDN Konferansı için hazırlanmış olan 2019 tarihli Çalışma Yaşamının Geleceğini Engellileri Kapsayıcı Hale Getirmek başlıklı yayının üzerine inşa ediyor.