Araştırma Notu

İşsizliğin ötesinde: Küresel salgının Türkiye’de çalışma saatlerine etkisi

Mart 2020’de ve küresel salgının etkileri nedeniyle olası kitlesel işten çıkarmalar karşısında, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke istihdamı koruma önlemlerini uygulamaya karar vermiştir. Bu önlemler arasında, işletmelerin işçilerini ücretsiz izinde tutması için kolaylaştırılmış prosedürün yanı sıra, işten çıkarmaların yasaklanması yer almıştır. Bununla birlikte, milyonlarca işçinin işten çıkarılmasına engel olmayı hedefleyen önlemler, aynı zamanda küresel salgının ekonomik faaliyete etkilerinin kolay biçimde hesaplanmasını önlemiştir. Çoğu işçinin işini muhafaza etmesi nedeniyle, istihdam kayıplarını hesaba katmak, çalışma saati kaybı açısından yalnızca buzdağının görünen kısmıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından çalışma saatlerinin ve izindeki işçi (işe gelmeyen) sayısının yayınlanması, (1) istihdam kayıpları, (2) izindeki işçi sayısının fazlalığı ve (3) çalışmaya devam edenler açısından çalışma saatlerindeki düşüş nedeniyle çalışma süresi kaybını ölçerek küresel salgının ekonomik faaliyete etkilerini tahmin etmemizi sağlamaktadır. Toplam etki, Şubat ve Eylül arasında işyerinde gerçekte harcanmış saatler ile aynı aylarda küresel salgın olmasaydı çalışılacak olan saatler arasındaki fark ile ölçülmektedir.

İçerik bakımından, Bölüm 2 bağlamı biraz açıklamakta ve Türkiye’deki durumu diğer ülkelerin durumu ile karşılaştırmaktadır. Bölüm 3 metodolojiyi açıklamakta ve küresel salgının erkekler ve kadınlar açısından genel ve ayrı olarak çalışma saatlerine etkilerini hesaplamaktadır. Daha sonra Bölüm 4, bu notun Aralık sayısının Eylül verileriyle güncellenmiş halini sunmaktadır. Bu, önceden kırılgan olarak tanımlanmış grupları takip etmek amacıyla yapılmaktadır. Son olarak, Bölüm 5 sonuçları sunmaktadır.