Türkiye ile Kolombiya arasındaki işbirliği, COVID-19’un hem süresince, hem sonrasında herkes için insana yakışır işe erişim kapasitesini artıracak

İnsana yakışır iş, kuşkusuz yalnızca bir iş değil, sosyal uyumun temeli, istihdam olanakları ve sosyal korumanın hızlandırıcısı ve aynı zamanda COVID-19 pandemisiyle mücadelede etkili bir kalkan. Bu düşünceden yola çıkarak ILO, “Türkiye ile Kolombiya arasında Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği (SSTC) girişimi” çerçevesinde iş gücü piyasası yönetişimi, kapsayıcı istihdam politikaları ve sosyal korumaya erişim konularını ele alan iki çevrim içi seminer düzenledi.

Haberler | 17 Aralık 2020 Perşembe
Ankara-Bogota– “Türkiye ile Kolombiya arasında Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği (SSTC) girişimi” çerçevesinde, Türkiye ve Kolombiya’daki üçlü yapı ortaklarının insan yakışır işlere erişimi desteklemeye yönelik ulusal kapasitelerini değerlendirmek ve desteklemek amacıyla “Mülteci ve karma göç bağlamlarında insana yakışır işleri desteklemek: Türkiye ile Kolombiya arasında Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği (SSTC) girişimi” adlı bir platform oluşturuldu. ILO Türkiye ve ILO Kolombiya Ofislerinin yakın işbirliğiyle, platform, “Mülteci ve Karma Göç Bağlamlarında İş gücü Piyasası Yönetişimi, Kapsayıcı İstihdam Politikaları ve Sosyal Korumaya Erişim: COVID-19 Özel Odağı” başlıklı iki çevrim içi seminere ev sahipliği yaptı. Platform ve düzenlediği dijital etkinliklerde, iki ülkenin yakın geçmişte komşu ülkelerden gelen büyük çaplı mülteci ve karma göç akınlarına ilişkin deneyimlerinden yararlanıldı. Ayrıca COVID-19 ile mücadele önlemlerinde kapsayıcı iş gücü politikaları oluşturma açısından iki ülkenin karşılıklı bilgi aktarımına zemin sağlandı.

Türkiye ve Kolombiya’dan 30’u aşkın üçlü yapı ortağının katılımıyla üç ana tema tartışıldı: İş gücü piyasası yönetişimi, kapsayıcı istihdam politikaları ile kayıt dışı iş gücü piyasası ve göçmenler, mülteciler ve ev sahibi topluluklar için sosyal korumaya erişim.

Hükümetler, işçiler ve işverenler arasındaki diyaloğu geliştirmeye yönelik düzenlenen çevrim içi seminerler, COVID-19 döneminde ve sonrasında değişen çalışma yaşamını anlamaya ve gelişmeleri tahmin etmeye yönelik ilk adımı temsil ediyor.

Göçmenler, mülteciler ve ev sahibi toplulukların kendine yeterliklerini artıracak yeni yöntemler geliştirmek

Çevrim içi seminerler 9 ve 14 Aralık tarihlerinde, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, ILO Genel Merkezi Cenevre’den Yükselen Ortaklıklar Bölümü Başkanı Anita Amorim ve Kriz Kaynaklı Göç Kıdemli Teknik Uzmanı Heloise Ruaudel, ILO Latin Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi’nden Bölgesel İşgücü Göçü Uzmanı Francesco Carella’nın katılımlarıyla gerçekleşti.

İnsana yakışır işlere erişimin mülteciler ve göçmenler için vazgeçilmez önemde olduğunu vurgulayan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, şu değerlendirmede bulundu:

“Özellikle de, mülteciler ve göçmenlerin geçim olanaklarına erişimlerini büyük ölçüde azaltan COVID-19 küresel salgını boyunca, bu konu kritik önem taşımaktadır. Hedefimiz mülteciler, göçmenler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını artırmak, ekonomik toparlanmayı sağlayacak koşulları yaratmak olmalıdır. Mülteciler ve göçmenler, kendilerine ev sahipliği yapan ülkelere önemli katkıda bulunma potansiyeli taşırlar; daha çok iş gücüne katılımlarıyla yerel ekonomilere destekleri artabilir ve bu, yaşamlarında daha güçlü anlamlar bulmalarını kolaylaştırabilir”.

Yükselen Ortaklıklar Bölümü Başkanı Anita Amorim ise şöyle konuştu: “Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği yapısıyla, ülkeler arasında işbirliğini desteklenebilir. Kolombiya ve Türkiye örneğinde de görüyoruz ki, iki ülkenin karşı karşıya olduğu koşullar onları bir araya getiriyor. Her iki ülke de iş gücü göçü/mülteci akınları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ele alma, bir yandan da göçmen ve mülteci işçilerin haklarını koruma yöntemleri konusunda birbirlerinden öğrenebilir.”

©Kivanc Ozvardar / ILO

Daha çok korunan ve daha üretken işçiler için ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi

COVID-19 bağlamında, başta kadınlar olmak üzere birçok mülteci ve göçmen çalışan, en kırılgan çalışanlar arasında yer alıyor ve gittikçe artan işsizlik, sosyal korumadan yoksunluk ve kötüleşen çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalıyorlar.

Bu gerçeklikleri ele almaya yönelik ulusal kapasiteleri güçlendirmek üzere SSTC girişimi, herkes için yeterli ve etkili koruma sağlanmasına katkıda bulunacak. Türkiye ve Kolombiya’da üçlü yapı ortaklarının, bilgi birikimlerini ve bugüne dek alınan dersleri karşılıklı paylaşmaları için bir platform sağlıyor. Aynı zamanda, mülteciler, göçmenler ve bu durumdan etkilenen ev sahibi topluluklar için insana yakışır işe erişimleri için araçlar tasarlamalarını, böylelikle dayanıklılıklarını artırmalarını ve insani yardım çabalarının bütünlenmesini sağlayacak.

Girişim bu amaçla, ülkelerin insana yakışır iş olanakları yaratma kapasitelerini güçlendirecektir. Böylelikle, sosyal gerilim riskleri azaltılacak, kapsayıcı ekonomik büyüme desteklenecek, üretkenlik, koruma ve tüm işçilerin güçlendirilmesi yoluyla ekonomilerin toparlanmasına katkıda bulunacaktır.

Bu girişim, ILO’nun SSTC fonu tarafından ve Kolombiya ve Türkiye’deki kalkınma işbirliği projelerinden sağlanan katkılarla destekleniyor. Türkiye’deki katkılar, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USPRM) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi” tarafından sağlanıyor. Kolombiya’dan katkılar ise, ILO tarafından finanse edilen “Kolombiya’da İşgücü Göçü Yönetişiminin Geliştirilmesi”(Gobernabilidad de las migraciones mejorada en Colombia para promover empleos y trabajo decente)” adlı projeden sağlanıyor.

Arka Plan

Türkiye, 4 milyon mülteci nüfusuyla, dünyada en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke unvanını yedi yıldır elinde tutuyor. Mültecilerin yaklaşık 3,6 milyon olan büyük çoğunluğu Suriyeliyken, 400.000 mülteci ise Afgan, İranlı, Iraklıdır. Mülteciler ve ev sahibi toplulukların insana yakışır koşullarda geçim olanaklarına sahip olmalarını desteklemek amacıyla, ILO Türkiye Ofisi, Mülteci Destek Programı’nı uyguluyor ve Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Türkiye Bölümü’nün Geçim Kaynakları hedeflerine katkıda bulunuyor.

Kolombiya, Venezuela’daki karmaşık sosyo-ekonomik ve siyasi durum nedeniyle ülkelerini terk eden 1,7 milyonu aşkın mülteci ve göçmene ev sahip sahipliği yapıyor. Venezuelalılar, kendileri için ve geride Venezuela’daki ailelerinin geçimini sağlamak amacıyla, Kolombiya’da istihdam ve girişimcilik olanaklarına erişmeye çalışıyorlar. ILO Kolombiya Ofisi, Kolombiya’da İş gücü Göçü Yönetişiminin Geliştirilmesi Projesi yoluyla göçmenler ve mülteciler için insana yakışır işlere erişimi desteklemektedir.

Daha fazla bilgi için:

Gizem Karslı

İstihdam ve Eğitim Uzmanı
ILO Türkiye Ofisi
Eposta: karsli@ilo.org