ILO’dan Covıd-19 Ortamında Uzaktan Çalışma Kılavuzu

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) COVID-19 ortamında ve sonrası için, işveren ve çalışanlara yol gösterici nitelikte uzaktan çalışma Uygulama Kılavuzu yayımladı

Haberler | 28 Ekim 2020 Çarşamba
ANKARA - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), COVID-19 ortamında ve sonrasında uzaktan çalışma Uygulama Kılavuzu yayımladı. Kılavuz, uzaktan çalışma konusunda uygulanabilir bir doküman olma özelliği taşıyor ve bir gelecek perspektifi sunuyor.

Uygulama Kılavuzu, 2020 yılının küresel ekonomide ve çalışma yaşamında benzeri görülmemiş değişiklikler getirdiği ve küresel salgın yüzünden tarihteki en kapsamlı uzaktan çalışma koşullarının oluşturulduğu bir ortamda, uzaktan çalışmanın çalışma yaşamı üzerindeki etkilerine ve etkili evden çalışma düzenlemelerinin nasıl geliştirileceğine ve uygulanacağına ilişkin on yıllık ILO araştırmalarına ve teknik desteğine dayanılarak hazırlandı.

Giderek yaygınlaşan uzaktan çalışmayla ilgili işverenlerin ve karar vericilerin dikkat etmesi gereken noktalar bu kılavuzda bir araya getirildi."

Numan Özcan, ILO Türkiye Direktörü
ILO’nun uzman kadrosu tarafından hazırlanan Kılavuz, ILO Türkiye Ofisi tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayımlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan: “Bu kılavuzla, çalışma hayatının aktörleri için uzaktan çalışma koşullarına yönelik uygulamalı ve eyleme geçirilebilir tavsiyeler sunmayı, mevcut politikaların güncellenmesinde politika belirleyicilerini desteklemeyi ve hem özel sektörün hem de kamu kuruluşlarının kendi uzaktan çalışma politikalarını ve uygulamalarını geliştirebileceği veya güncelleyebileceği esnek bir çerçeve oluşturmayı amaçladık” dedi.

Kılavuzda uzaktan çalışma konusu, çalışanların esenliğinin sağlanması ve üretkenliğinin sürdürülmesi, toplumsal cinsiyet, güven ve örgütsel kültür, çalışanları desteklemeye yönelik politika önlemleri ve COVID-19 sonrasında uzaktan çalışmanın geleceği boyutlarıyla değerlendiriliyor ve tavsiyeler veriliyor.

Verilen tavsiyelerin kuruluşlar tarafından başarılı biçimde nasıl uygulandığına ilişkin gerçek hayattan örneklerin de yer aldığı Kılavuz’da halk sağlığı krizine müdahale amaçlı tasarlanan hükümet politikaları ve ilgili ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararlarında belirlenen uluslararası çalışma standartlarına da yer veriliyor.

Kılavuzda ilaveten, işverenlerin ve politika belirleyicilerin COVID-19 küresel salgını sırasında uzaktan çalışma uygulamasını nasıl ele aldığına ilişkin bazı vaka örnekleri ile küresel salgın sonrasında uzaktan çalışma düzenlemelerinin geleceğini de ilgilendiren, son aylarda alınan dersler ve mevcut araç ve kaynakların listesi de yer alıyor.

Kılavuz kimlerin işine yarar?

Kılavuz, acil müdahale gerektiren küresel salgın veya doğal afet gibi durumlarda işin devamlılığını ve çalışanların evde kalmalarını sağlamak amacıyla kullanılabileceği gibi, bu tür acil durumların kapsadığı belirli durumlar haricinde de genel olarak uzaktan çalışma konusunda uygulanabilir bir doküman olma özelliği taşıyor.

Kılavuz ayrıca, COVID-19 Sonrasında Uzaktan Çalışmanın Geleceği başlıklı bölümü ile geleceğe dair de bir perspektif çiziyor. Önümüzdeki oldukça belirsiz dönemde, işçi, işveren ve hükümetlerin, yeni davranışların ve yeni normların gerekeceği yeni bir yaşam biçimine adapte olmak zorunda kalacağı belirtiliyor.