G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları

G20’nin COVID-19 krizinden kapsayıcı ve istihdam odaklı toparlanma taahhüdünü ILO memnuniyetle karşıladı

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı Sonuç Bildirisi, insana yakışır iş, kadınlar ve gençleri ön planda tutuyor.

Basın açıklaması | 10 Eylül 2020 Perşembe
CENEVRE (ILO Haber) – ILO Genel Direktörü Guy Ryder, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları’nın başta kadınlar ve gençler olmak üzere herkes için insana yakışır işleri destekleyen, istihdam odaklı COVID-19 toparlanma planı taahhütlerini memnuniyetle karşıladı.

Toplantı, küresel işgücü piyasalarının benzeri görülmemiş bir çalkantı yaşadığı, 2020’nin ikinci çeyreğinde dünya genelinde 400 milyon tam zamanlı iş eşdeğeri çalışma süresinin kaybedildiği bir dönemde yapıldı. Kayıtdışı ekonomide çalışan 1.6 milyarı aşkın insan, gençler, kadınlar ve engelliler en ağır darbeyi aldı.

Bakanlar, bir günlük sanal toplantının sonunda yayınladıkları Bildiri’de, etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir mücadele önlemleri oluşturmada politika uyumu sağlamak için sosyal diyalog ve diğer bakanlarla işbirliği yapmaya yönelik kararlılıklarını yeniden ifade ettiler.

Ryder, “COVID-19’un işgücü piyasaları ve toplumlar üzerindeki etkilerine karşı G20’nin büyük çaplı ve koordineli önlemleri acilen alması kritik önem arz ediyor ve Çalışma ve İstihdam Bakanları da tam olarak bunu yapacaklarını taahhüt ettiler” dedi. “Dünya çapında dayanışma, taahhüt ve vizyona ihtiyacımız var. Dahası, COVID-19’un gözler önüne serdiği eşitsizliklerle mücadele etmek, insanların talep ettiği daha iyi ve daha adil sistemlerin temelini atmak için G20’nin önünde benzersiz bir fırsat var.”

COVID-19’un gözler önüne serdiği eşitsizliklerle mücadele etmek, insanların talep ettiği daha iyi ve daha adil sistemlerin temelini atmak için G20’nin önünde benzersiz bir fırsat var."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
Ryder, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde 10 Eylül’de yapılan G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’nda konuşarak, küresel işgücü piyasalarındaki gelişmeler, COVID-19’un etkilerinin yanı sıra, 2025 yılına kadar işgücü piyasalarında toplumsal cinsiyete dayalı açığın %25 azaltılmasını öngören G20 Brisbane hedefine yönelik kaydedilen gelişmeler hakkında Bakanlara bilgi verdi.

Bakanlar Bildirisi özellikle, küresel salgının orantısız biçimde etkilediği gençler ve kadınların karşı karşıya olduğu sorunlara odaklandı. Bakanlar Bildirisi, G20’nin başta genç kadınlar olmak üzere gençlerin işgücü piyasasına geçişi ve kaliteli işler bulmasına yönelik desteği güçlendirme, ve G20 üyelerinin işgücü piyasalarında kalıcı biçimde geride kalma riskini en çok yaşayan gençlerin oranını 2025 yılına kadar %15 azaltmaya yönelik taahhütleri için çabalarını artırma taahhüdünü ifade ediyor. Bakanlar bu bağlamda, G20 Gençlik Yol Haritası 2025’i kabul etti.

Bakanlar ayrıca, G20 Brisbane Hedefi’ni gerçekleştirmek için daha çok çaba gerektiğini teyid etti ve kadınların işgücüne katılımında son dönemde yaşanan düşüşlerin yapısal hale gelmemesini sağlamayı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ücret hakkaniyetini desteklemeyi taahhüt etti.

“Bu krizin kadınlar üzerinde eşitsiz etki yarattığını biliyoruz. Son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik büyük çabalarla elde edilen mütevazı kazanımların kaybedilmesi riski var” diyen Ryder. “Toplumsal cinsiyete dayalı açıkları kapatmak, kadın girişimcileri desteklemek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve bakım ekonomisini genişletmek için hedefli politikalar ve finansmana ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

Bildiri ayrıca, “COVID-19 küresel salgını tüm çalışanları ve ailelerini destekleyecek güçlü sosyal koruma sistemlerine duyulan ihtiyacı güçlendirmiştir” ifadesiyle, sosyal korumanın “hayati rolü”nü de vurguluyor. G20 bu bildiriyle kadınlar, gençler, serbest çalışanlar, platform ve kendi hesabına çalışanlar ve kayıtdışı çalışanlar dahil “herkes için yeterli sosyal korumaya erişim sağlayacak biçimde sosyal koruma sistemlerini uyarlama ve geliştirme”yi taahhüt ediyor.

Ryder sözlerine, “Sosyal koruma inanılmaz ölçüde güçlü bir araç. Yalnız hane gelirlerini korumakla kalmıyor; aynı zamanda, tüketimi desteklemek suretiyle işleri de koruyor, eşitsizlikleri azaltıyor ve dayanıklılığı artırıyor. G20’nin sosyal korumayı herkesi kapsayacak şekilde genişletmesini ve güçlendirmesini memnuniyetle karşılıyorum. Son birkaç ayda getirilen geçici sosyal koruma genişletmelerini uzun vadeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı sistemler haline getirmenin yollarını aramalıyız.” diye devam etti.
G20 Bakanları ayrıca, özellikle küresel tedarik zincirleri ve dijital ekonomi bağlamında olmak üzere, ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve 2019 tarihli Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’ni destekleme taahhütlerini tazeledi.