COVID-19 ve çocuk işçiliği: Kriz zamanı, harekete geçme zamanı

Son yirmi yılda çocuk işçiliğiyle mücadelede önemli adımlar atılmıştır. Ancak COVID-19 küresel salgını, tüm kazanımları tersine çevirecek gerçek tehlike yaratmaktadır. Olumlu trendler aksayabilmekte ve çocuk işçiliği, değişime direniş olan yerlerde kötüleşebilmektedir. Bu riskler, küresel salgının çocuklar ve ailelerine verdiği zararı önlemek ve hafifletmek için acil eylem gerektirmektedir.