Politika Notu

COVID-19 küresel salgın döneminde mülteciler ve diğer zorla yerinden edilmiş kişilerin çalışma yaşamına ilişkin haklarını korumak

Politika Belirleyiciler ve Ortaklar için Öneriler

ILO Politika Notu “COVID-19 Küresel Salgını Sürecinde Göçmen İşçilerin Korunması” eki COVID-19 krizi bağlamında mülteci işçilerin mevcut durumuyla ilgili genel bir özet sunmakta ve uluslararası çalışma standartları ve ortaya çıkan ülke deneyimlerine dayalı olarak, öte yandan durumun hızla değiştiği anlayışıyla, çalışma yaşamındaki haklarını korumaya yönelik politika önerileri sağlamaktadır.