COVID 19 küresel salgını sırasında işle ilgili psiko-sosyal riskleri yönetmek

Bu rehberin amacı çalışanlara ve yöneticilere, COVID-19 küresel salgını bağlamında psiko-sosyal risklerin değerlendirilmesinde ve çalışanların sağlığını ve esenliğini korumaya yönelik önleyici tedbirlerin uygulanmasında göz önünde bulundurmaları için temel noktalar hakkında bilgi sağlamaktadır.

Yönerge materyali | 22 Haziran 2020 Pazartesi
İrtibat(lar): labadmin-osh@ilo.org