COVID-19: İşyerinde işçilerin korunması

COVID-19, benzeri görülmemiş iş krizi yarattı, genel tecrit önlemlerinden neredeyse tüm işçiler ve işletmeler etkileniyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ILO ile birlikte hazırlanan yeni “Çalışma Yaşamı ve COVID-19 Politika Notu”nda, risk altındaki işçiler, işletmeler, işler ve gelirler için acil destek çağrısı yaptı.

Haberler | 19 Haziran 2020 Cuma
© Sambrian Mbaabu / World Bank
CENEVRE (ILO Haber) – BM Genel Sekreteri’nin yeni Çalışma Yaşamı ve COVID-19 Politika Notuna göre, dünyadaki tüm çalışanların %94’ü, yani neredeyse tamamı, Mayıs 2020 itibarıyla birtakım işyeri kapatma önlemleri uygulanan ülkelerde yaşıyordu.

2020 yılının ikinci çeyreğinde, çalışma sürelerinde, 305 milyon tam zamanlı işe eşdeğer olmak üzere, çok büyük düşüş olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, küresel işgücünün %38’ini oluşturan 1,25 milyar işçi, yüksek risk altında olarak tanımlanan sektörlerde çalışıyor.

Politika Notu’na göre, küresel ekonominin motoru olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, ağır zarar görüyor ve birçoğu toparlanamayabilir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar ve kırılgan durumda olanlar, en büyük risklerle karşı karşıyadır; bunun nedenlerinden biri, dayanıklılık düzeylerinin çok düşük olmasıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) veri ve analizlerine dayanan Politika Notu, son aylarda işlerini ve geçim imkanlarını kaybeden insanların çoğunun, kısa süre içinde yeniden işgücü piyasasına giremeyecekleri uyarısını yapıyor.
Kadınlar özellikle ağır darbe aldı. Kadınlar orantısız biçimde, yüksek risk altındaki sektörlerde çalışıyor; genellikle işini ilk kaybedenler ve işe en son dönebilenler oluyorlar. İstihdamda zaten ayrımcılık yaşayan engellilerin de, ekonomik düzelme döneminde işe dönüşte daha büyük zorluklar yaşayacağı tahmin ediliyor.

Çalışma yaşamı, bu krizden sonra aynı olamaz ve olmamalıdır. Yeşil, kapsayıcı ve dayanıklı toparlanmanın temeli olarak, herkes için insana yakışır iş yaratmak üzere koordineli küresel, bölgesel ve ulusal çaba gösterme zamanı gelmiştir."

António Guterres, BM Genel Sekreteri
Politika Notu’na göre, küresel salgının sosyo-ekonomik etkileri, zaten güvencesiz koşullarda yaşayan ve ek darbeye dayanma gücü en düşük olanları, orantısız ölçüde vuruyor. Genellikle çalışma hakları ve korumadan yoksun olarak kayıtdışı ekonomide çalışan yaklaşık 2 milyar insanın gelirlerinde, krizin sadece ilk ayında %60 düşüş meydana geldi.

Dünya genelinde gençler, en ağır darbe alan sektörlerde çalışanların onda dördünü oluşturuyor. Öğrenim ve eğitimlerinin aksamasıyla birleştiğinde, gençler, krizin etkilerini uzunca bir süre yaşayacak “tecrit nesli” haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya geliyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres, “COVID-19 küresel salgını, dünyamızı altüst etti. Dünyadaki her işçi, her işletme, dünyanın her köşesi etkilendi” diyor.
Genel Sekreter, üç cephede eylem çağrısı yapıyor:
  • Birincisi, işletmelerin kapanması, iş kayıpları ve gelir düşüşlerini önlemek için, risk altındaki işçiler, işletmeler, işler ve gelirler için acil destek.
  • İkincisi, genel tecridin hafifletilmesinden sonra hem sağlığa hem de ekonomik faaliyetlere, herkes için çalışma hakları ve güvenli işyerlerine daha fazla odaklanma.
  • Üçüncüsü, herkes için insana yakışır işler yaratan yeni teknolojilerin potansiyelinden, işletmeler ve işçilerin bu çağa uyum sağladıkları yaratıcı ve olumlu yöntemlerden yararlanan, insan odaklı, yeşil, sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanma için seferberlik.
Genel Sekreter: “Çalışma yaşamı, bu krizden sonra aynı olamaz ve olmamalıdır. Yeşil, kapsayıcı ve dayanıklı toparlanmanın temeli olarak, herkes için insana yakışır iş yaratmak üzere koordineli küresel, bölgesel ve ulusal çaba gösterme zamanı gelmiştir” dedi.