ILO bilgi notu

COVID-19 ve Çalışma Yaşamı: Önlemlerin her aşamasına engellileri dahil etmek

Engelli insanların birçoğu, çalışma yaşamının birçok alanında zaten önemli ölçüde dışlanma yaşıyorken, şimdi de COVID-19 krizi ile karşı karşıya. Küresel salgın ve yarattığı ekonomik şoklar, ortaya çıkan diğer eşitsizliklerle engellilerin kırılganlığını artırıyor. ILO’nun yeni bilgi notu, sosyo-ekonomik önlemlerin engelliler açısından kapsayıcı olmasını sağlamak için neler yapılması gerektiğini ortaya koyuyor ve aynı zamanda, yayılmayı durdurma önlemleri ve uzun vadeli düzelmeye ilişkin sorunları ele alıyor.

Dünya nüfusunun %15’ini oluşturan engelli insanlar sosyal, ekonomik ve sağlık bakımından ötekileştirmenin yanı sıra sağlık hizmetlerinin ulaştırılması bakımından da sınırlamalar yaşıyorlar. Bu ötekileştirme, COVID-19 krizinin oluşturduğu yaşam ve geçim imkanlarına yönelik tehdidi artırıyor. Krizle mücadelede, olumsuz etkileri azaltma ve sürdürülebilir düzelme sağlamak için engelli insanları kapsayacak bir yaklaşım zorunludur.
Bu bilgi notu, BM Genel Sekreteri’nin çağrısında dile getirdiği üzere, engellileri kapsayan bir COVID-19’la mücadele yaklaşımı için ele alması gereken temel konuları vurguluyor. Bu yaklaşım, ILO’nun herkes için insan yakışır işi desteklemesi ve engelliler için istihdam ve sosyal koruma sağlanması gerektiği bakış açısına dayanıyor. Bunların yapılması, çalışma yaşamında COVID-19 ile mücadelede ILO’nun savunduğu dört temel bileşenin her birine katkıda bulunacaktır.

Bu konuda 11 Haziran’da saat 15.00’de (CET) bir ILO webinarı yapılacaktır. Kayıt için: https://bit.ly/2AySsAh