Politika Bilgi Notu

COVID-19 küresel salgınında göçmen işçileri korumak

Politika belirleyiciler ve Ortaklar için tavsiyeler

Bu politika bilgi notu, hükümetlere ve diğer paydaşlara, COVID-19’a yönelik politika tasarlamada göçmen işçilerin korunmasını sağlamaya ve mültecilerin ve kendi ülkeleri dışında bir ülkede çalışmakta olan yerlerinden edilmiş kişilerin korunmasına yönelik önlemler geliştirmeye yardımcı olabilecek bilgiler ve bir dizi temel tavsiye sunmaktadır. Bu politika bilgi notu, uygun olan durumlarda toplumsal cinsiyete göre farklılaştırılmıştır ve ilgili uluslararası çalışma standartlarına ve ILO’nun rehber ilkelerine ve iyi uygulamalarına dayanmaktadır. Durumun zaman içindeki seyriyle birlikte bu belge düzenli olarak güncellenecektir.