COVID-19 ve toplumsal cinsiyet eşitliği

COVID-19: Çalışma yaşamında kadınlar için daha iyi bir gelecek yaratmak için, G7 ülkelerinin toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini doğru şekilde ele alması gerekiyor

COVID sonrası dönemde kadınların rolüne ilişkin yapılan yüksek düzeyli toplantıda ortaya çıkan görüşe göre, kökleşmiş toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele, ülkelerin krizle mücadele çabalarının bir parçası olması gerekiyor.

Basın açıklaması | 14 Mayıs 2020 Perşembe
© ILO
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü, BM Kadın Birimi ve Avrupa Birliği, G7 ülkelerine, COVID-19 krizi devam ederken toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek önlemleri uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

G7 ülkelerinden bakanlar, şirket genel müdürleri, iş dünyası örgütleri, sendikalar, sivil toplum, küresel kadın hareketi ve akademisyenleri bir araya getiren COVID-19 konulu sanal yüksek düzeyli toplantıda, katılımcılar, kadının ekonomik güçlenmesinin krizle mücadelenin bir parçası olması gerektiği yönünde görüş birliğine vardı.

“Pandemi, önceden var olan eşitsizlikleri derinleştirmiş; sağlık hizmetleri ve sosyal korumaya erişim dahil olmak üzere sosyal, siyasi ve ekonomik sistemlerdeki fay hatlarını ortaya çıkarmıştır. Bakım sorumlulukları olan kadınlar, kayıtdışı işçiler, düşük gelirli aileler ve gençler özellikle baskı altındadır.

Kriz başladığından beri, aile içi şiddette önemli düzeyde artış olmuştur.”

Katılımcılar, G7 ülkelerine şu çağrıyı yaptılar:
  • Değişen çalışma yaşamının karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkmak amacıyla, COVID-19 ile ilgili toplumsal cinsiyet sorunlarını ele almak için, Uluslararası Çalışma Standartları ile uyumlu stratejiler tasarlamak ve uygulamaya koymak.
  • Nitelikli sağlık hizmetlerine etkili ve makul bir bedelle herkesin erişiminin sağlanması dahil acil gelir ve gıda desteğini de içeren evrensel sosyal korumayı genişletmek ve yatırım yapmak.
  • İşletmelere verilen desteğin, kadınların sahip olduğu mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kadınların yoğun olduğu ağır darbe alan sektörlere ve mesleklere yönelik olmasını sağlamak.
  • Sağlık çalışanları ve diğer ön saftaki işçilere, yeterli iş sağlığı ve güvenliği ekipmanı, eğitimi ve insana yakışır çalışma koşulları sağlamak.
  • COVID-19 ulusal mücadele planlarına, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemeye yönelik ek kaynaklar tahsis etmek.
  • İşletmeleri, eşit değerde işe eşit ücret ödemeye, işyerinde cinsel tacize sıfır tolerans politikaları uygulamaya davet etmek.
  • Krizle etkili mücadele etmelerini sağlamak amacıyla, mali paydaşları; toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen sorumlu işletme davranışını ve kapsayıcı kurumsal kültürünün yaygınlaşmasını hızlandırmaya teşvik etmek.
  • Ücretsiz bakım işinin ve bakım hizmetleri işlerinin olduğu gerçeğinden yola çıkan ve bu işlere değer veren, nitelikli çocuk bakımını yeterli düzeyde sağlayan ekonomik iyileşme paketleri tasarlamak.
  • Kız çocuklarının, kriz esnasında ve sonrasında öğrenme ve beceri geliştirme programlarına dahil edilmesini sağlamak.
  • Krizle mücadele önlemleri ve iyileşme planlarına bilgi sağlamak için toplumsal cinsiyetle ilgili istatistik ve veriler toplamak.
“COVID-19 pandemisi, bu pandeminin çalışan kahramanlarının her zamanki vazgeçilmez rolünü bir kez daha ortaya çıkardı,” diyen ILO Genel Direktörü Guy Ryder. “Onlar genelde görülmeyen, düşünülmeyen, yeterince değer verilmeyen, hatta göz ardı edilen insanlar. Bu kişiler; sağlık ve bakım çalışanları, temizlikçiler, market kasiyerleri, evlerinde ve toplumlarında ücretsiz bakım işleri yapanlar – büyük çoğunluğu kadın, sıklıkla göçmen işçiler ki bu kesim çok daha sıklıkla çalışan yoksullar ve güvencesizler arasında yer alıyorlar.”

Ryder, bu adaletsizlikleri gidermek ve ‘daha iyi normal’i inşa etmek için, ‘insan odaklı’ COVID-19 ile mücadele ve iyileşme önlemleri için çağrıda bulundu.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka şunları söyledi: “Pandemi, sağlığın çok ötesine geçen, sosyal ve ekonomik yapılarımızı biçimlendirme yollarımızı kökten sarsan bir krize neden oldu. Kadınlar daha az kazanıyor, daha az tasarruf ediyor, daha güvencesiz işlere sahip, daha çok kayıtdışı ekonomide çalışıyor ve sosyal korumaya daha az erişebiliyorlar. Sanal G7 Zirvesinde liderlere çağrı yapıyorum: Bu sorunu açıkça tanıyın ve daha kapsayıcı, eşitlikçi ve dayanıklı toplumlar yaratmak için COVID-19 önlemlerinizi, uzun süredir devam eden bu eşitsizlikleri bilinçli, güçlü ve kalıcı olarak giderecek biçimde tasarlayın.”

Avrupa Komisyonu Dış Politika Araçları (FPI) Servisi Direktörü Hilde Hardeman ise şöyle konuştu: “Kadınların sahip olduğu işletmelerin üzerindeki etkiler, kriz boyunca kadınların karşı karşıya olduğu yükler, toplumsal cinsiyet temelli şiddete bakıldığında, COVID-19 krizinin toplumsal cinsiyet bakımından yanlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kriz aynı zamanda daha iyi gelecek inşa etmemiz için de fırsattır. Şimdi çabalarımız, kadınları, iyileşmenin merkezine almaya yönelik olmalıdır.”

Tartışmaların özeti, 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak Sanal G7 Liderler Zirvesi’nden önce yayınlanacaktır.


COVID-19’un toplumsal cinsiyet etkilerine ilişkin daha fazla bilgi ve analizler için aşağıdaki linklere bakınız: