Sosyal Koruma Merceği

COVID-19 Kriziyle Mücadelede Sosyal Koruma Önlemleri: Ülkelerin Önlemleri ve Politika Değerlendirmeleri

Sosyal koruma sistemleri, büyüyen krize karşı koordineli politika tedbirlerinin vazgeçilmez parçasıdır. Sosyal koruma; insanların hem etkili olarak sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlar, hem de krizden en çok etkilenenlerin iş ve gelir güvencesinin sağlanmasını destekler.

COVID-19 pandemisi büyük bir halk sağlığı sorununu teşkil etmekte olup, bu pandeminin ciddi ekonomik ve sosyal etkileri olacaktır. Hükümetler çifte zorlukla karşı karşıyadır: Bir yandan sağlık pandemisinin yayılmasını engellemek zorundayken bir yandan da pandeminin ekonomik ve sosyal etkileriyle mücadele etmeleri gerekmektedir.

Kriz, insanların ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı ve yeterli yardım sağlayan sosyal koruma sistemlerine evrensel erişim sağlamanın önemine bir kez daha dikkat çekmiştir.

Bu bilgi notu, COVID-19 krizine yönelik ulusal sosyal koruma politika tedbirlerinin kapsadığı belli başlı alanları ele alarak krizden çıkarılan birtakım gözlem ve politika önerilerini sunmaktadır.