Kılavuz

COVID-19’un gelişmekte olan ve yükselen ülkelerde kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteren işletmeler ve işçiler üzerinde etkisinin hızlıca değerlendirilmesi

Kayıt dışı ekonomide COVID-19 krizi karşısında en kırılgan durumda olan grupların ihtiyaç ve önceliklerinin tespit edilmesi, yeterli politika önlemlerini geliştirmek için zorunludur. Bu kılavuz, insanlarla temas etmeden, uzaktan bilgi toplama yöntemleri kullanarak, bu konuda hızlıca bilgi toplama yaklaşımını adım adım anlatıyor. Bu, sürekli olarak geliştirilecek ve zenginleştirilecek yaşayan bir metodolojidir.