Korona Virüs Salgınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Onların Çocukları ile Bitkisel Üretime Olası Etkisi Hızlı Değerlendirme Raporu

Bilindiği gibi Çin’de baş gösteren ve sonrasında dünyaya yayılan Covid-19 salgını Mart 2020 ayı başından itibaren Türkiye’yi de etkisi altına almış, birçok iş kolunda üretimin durmasına ve/veya yavaşlamasına yol açmıştır.

Bu alanlardan biri de tarımsal üretimdir. Yüzbinlerce işçi, her sene farklı ürünlerin üretim aşamalarını takiben ülke içinde yaklaşık on aya yayılan bir zaman boyunca gezici olarak çalışmaktadır. Salgını önlemeye yönelik tedbir kararları özellikle mevsimlik gezici tarım işçilerinin istihdam edildiği ürünleri ve farklı coğrafyalardaki üretim süreçlerini etkilemeye başlamıştır.

Hızlı değerlendirme araştırmasının temel amacı küresel bir düzeyde hissedilen Covid-19 salgını çerçevesinde toplumsal yapı içerisinde en kırılgan ve görünmez gruplardan biri olan mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının mevcut salgın karşısında aldıkları/kalabilecekleri riskleri ortaya koymak ve bu riskleri en aza indirilebilmesi acısından çeşitli politika önerileri geliştirmesine katkı sağlamaktır.