COVID-19: İşyerinde çalışanların korunması

ILO: Çalışanlara hem bugün hem de genel izolasyon hafifletildikten sonra koruma sağlanmalı

Uluslararası Çalışma Örgütü, işe dönen çalışanlar için yeterli koruma olmadıkça, virüste ikinci dalga yaşanabileceğine dair uyarı yaptı.

Basın açıklaması | 28 Nisan 2020 Salı
© U.S. Pacific Fleet
CENEVRE (ILO Haber) – Ülkelerin genel izolasyon kısıtlamalarını hafifletmesi için baskılar artarken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), hükümetleri, işveren ve işçi örgütlerinin aktif katılımı ve sosyal diyalog yoluyla, işyerinde COVID-19’u önleyecek ve kontrol altına alacak önlemler almaya çağırdı.

ILO’ya göre, tüm işverenler, çalışanların COVID-19’a maruz kalma riskini asgariye indirmek için, risk değerlendirmesi yapmalı ve işyerlerinin sıkı iş sağlığı ve güvenliği kriterlerini karşılamasını çalışanlar işe dönmeden önce sağlamalı.

Bu tür kontroller yapılmazsa, ülkeler, virüsün tekrar yayılması riskiyle karşı karşıya gelecek. İşyerinde gerekli önlemlerin uygulanması, işyerlerinde ikinci bir salgın dalgası riskini asgariye indirecek.

Pandemi evrilirken, bulaşıcı hastalık salgını karşısında çalışanlarımızı nasıl koruduğumuz, toplumlarımızın ne derece güvenli, işletmelerimizin ne derece dayanıklı olduğunu belirleyecek

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
ILO Genel Direktörü Guy Ryder “Bugün için en önemli şey, bütün çalışanların sağlık ve güvenliğidir. Pandemi evrilirken, bulaşıcı hastalık salgını karşısında çalışanlarımızı nasıl koruduğumuz, toplumlarımızın ne derece güvenli, işletmelerimizin ne derece dayanıklı olduğunu belirleyecek.” dedi.

Ryder “Çalışanların, ailelerinin ve toplumun can güvenliğini korumanın, işlerin sürekliliği ve ekonomik düzelmeyi sağlamanın tek yolu iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamaktır” diye ekledi.

Risk kontrol önlemleri, özellikle pandemiyle ön saflarda mücadele eden çalışanlara uyarlanmalı. Bu kişiler sağlık çalışanları, hemşireler, doktorlar, acil durum çalışanlarının yanı sıra perakende gıda ticareti ve temizlik hizmeti çalışanlarını içeriyor.

ILO ayrıca, başta kayıtdışı ekonomide çalışanlar, göçmen ve ev işçileri olmak üzere en kırılgan işçi grupları ve işletmelerin ihtiyaçlarını vurguladı. Bu çalışanları koruma önlemleri, diğer şeylerin yanı sıra, güvenli ve sağlıklı iş uygulamaları hakkında eğitim, gerektikçe ücretsiz kişisel koruyucu donanım verilmesi, kamu hizmetlerine ve alternatif geçim imkanlarına erişim sağlanmasını içermelidir.

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde, tüm ülkelerin, tüm sağlık çalışanlarına iyi tanımlanmış, insana yakışır ve güvenli çalışma koşulları sağlamaları için çağrı yapıyorum."

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Genel Direktörü
WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus “COVID-19 pandemisi, bizim için canlarını tehlikeye atan sağlık çalışanları, tıp profesyonelleri, acil müdahale ekipleri ve diğer birçok çalışanın sağlık ve güvenliğini koruyacak güçlü ulusal programlara duyulan acil ihtiyacı ortaya çıkardı” dedi. “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde, tüm ülkelerin, tüm sağlık çalışanlarına iyi tanımlanmış, insana yakışır ve güvenli çalışma koşulları sağlamaları için çağrı yapıyorum.”
 • İşe güvenli biçimde dönmeyi ve işlerin daha fazla aksamamasını sağlamak üzere, ILO aşağıdaki tavsiyeleri veriyor:
 • İşteki tüm faaliyetler bakımından tehlike haritası çıkarmak, bulaşma riskini değerlendirmek, işe dönüş sonrasında bunları değerlendirmeye devam etmek.
 • Her sektöre, her işyerinin ve işgücünün özel koşullarına uyarlanmış olarak, aşağıdaki risk kontrol önlemlerini benimsemek:
     - Çalışanlar, yükleniciler, müşteriler ve ziyaretçiler arasında fiziksel etkileşimi azaltmak ve etkileşim olduğunda sosyal mesafeyi korumak;
     - İşyerinde havalandırmayı iyileştirmek;
     - Yüzeyleri düzenli olarak temizlemek, işyerlerinin temiz ve hijyenik olmasını sağlamak, el yıka-ma ve sanitizasyon için yeterli imkanları sağlamak.
 • Gerektiğinde çalışanlara ücretsiz olarak Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) sağlamak.
 • Kuşkulu vakaları izole etmek ve her teması takip etmek için düzenlemeler sağlamak.
 • Personel için ruhsal sağlığının korunmasına ilişkin destek sağlamak.
 • Uygun hijyen uygulamaları ve işyeri kontrollerinin (KKD dahil) kullanımı dahil olmak üzere, işyerinde sağlık ve güvenlik hakkında eğitim ve bilgilendirici materyal sağlamak.