G20 ve COVID-19 Pandemisi

ILO’dan G20 Bakanlarına: COVID-19 krizini aşmaya yönelik küresel eylem, istihdam felaketini önlemede hayati önem taşıyor

ILO Genel Direktörü: “Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde çalışanları korumak ve işletmeleri desteklemek için daha fazla önlem gerekiyor”.

Basın açıklaması | 23 Nisan 2020 Perşembe
Kırgızistan’da yoksul ve kalabalık ailelere insani yardım götüren gönüllüler.
© Vyacheslav Oseledko / AFP
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları’nın insanların iş ve gelirlerini korumak için “küresel çapta tam işbirliği” taahhüdünü memnuniyetle karşıladığı ancak halihazırdaki destek önlemlerinin yeterli olmadığı uyarısında bulundu.

Ryder, “Kriz düşük ve orta gelirli ülkelere yayıldıkça, çalışanları korumak ve işletmeleri desteklemek için çok daha fazlasını yapmak zorundayız çünkü bu ülkeler uzun sürecek bir krize daha az hazırlar. Aksi halde, büyük kayıtdışı ekonomiler ve düşük sosyal koruma kapsamı bir araya geldiğinde insanlar ve ekonomiler için felaket olacak” dedi.

Kriz düşük ve orta gelirli ülkelere yayıldıkça, çalışanları korumak ve işletmeleri desteklemek için çok daha fazlasını yapmak zorundayız."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
Ryder sözlerini şöyle sürdürdü: “Amacımız, bu ülkelerin vatandaşlarını desteklemeleri, krizi bertaraf etmeleri ve hızlı toparlanmalarına yardım etmek olmalı. Bu ekonomilere, sosyal ve çevresel olarak yenilenmelerine, insanlarına, çalışanları ve ailelerini etkili biçimde koruyacak çalışma kurumlarına yapılacak yatırımları desteklemek için küresel dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu yapılmazsa, zaten büyük olan eşitsizlikler daha da büyüyecek, yoksulluk derinleşecek, kaydedilen sosyal ilerleme kaybedilecek ve düzelmeye giden yol çok büyük tehlike altına girecek.”

23 Nisan tarihinde yapılan sanal Olağanüstü Toplantı sonrasında yayınladıkları açıklamada G20 Bakanları, istihdamı destekleme, sosyal korumayı genişletme, çalışma ilişkilerini istikrarlı kılma ve Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Hakları yükseltmek üzere küresel çapta tam işbirliği ve insan odaklı yaklaşım” içinde olma taahhütünde bulundu.

Çalışanların temel haklarına ve işçi-işveren örgütleri arasında etkili diyaloğa saygı göstermek, sağlam, adil bir küresel düzelmenin ve sonuç getirecek önlemler için kamu desteği sağlamanın tek yoludur."

Guy Ryder
Ryder Bakanların, pandemiye uygun, ihtiyacı karşılayan, kalıcı çözümlerin oluşturulmasında sosyal diyaloğun önemini desteklemelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ryder: “Sağlam, adil bir küresel düzelmeyi yaratmanın ve sonuç getirecek önlemler için kamu desteği sağlamanın tek yolu çalışanların temel haklarına ve işçi-işveren örgütleri arasında etkili diyaloğa saygı göstermektir” dedi.
ILO, COVID-19 pandemisiyle mücadele için, ekonomi ve istihdamın desteklenmesi; işletmeler, işler ve gelirlerin desteklenmesi; genel tecrit ve ekonomilerin yeniden açılış dönemi boyunca çalışanların korunması; ve sosyal diyaloğun kullanılmasını içeren dört maddelik entegre politika önlemleri öneriyor.