COVID-19: Ekonomi ve işgücü talebini arttırmak

ILO’dan Dünya Bankası ve IMF’ye Çağrı: COVID-19 önlemleri insani dayanışma üzerine kurulmalı

ILO Genel Direktörü, IMF ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları’na gönderdiği mesajda, COVID-19 krizi bağlamında, insan merkezli ve küresel dayanışma üzerine kurulu dört maddelik politika önlemleri planı önerdi.

Basın açıklaması | 17 Nisan 2020 Cuma
© Karim Sahib/AFP
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, COVID-19 pandemisine karşı, küresel dayanışma içinde insan merkezli acil önlem çağrısı yaptı.

Ryder, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) Bahar Toplantıları’nın Uluslararası Para ve Finans Komitesi ve Kalkınma Komitesi’ne hitaben yazdığı mektupta, insani boyutunu yıkıcı olarak tanımladığı pandeminin sağlık, sosyal ve ekonomik etkileri bir arada göz önüne alındığında, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır kriz olduğunu vurguladı. IMF ve DB’nin, çalışmalarını “özellikle ağır darbe alan sektörler ve gelişmekte olan ülkelerde, işletmeleri ve geçim imkanlarını korumak üzere çalışanlara ve işletmelere acil yardım sağlamaya” yöneltmelerinin önemini vurgulayan Ryder, küçük işletmeler, korunmasız çalışanlar ve kayıtdışı ekonomide faaliyet gösterenler üzerindeki etkilere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kriz, 2020’de hala çok yaygın olan, büyük çaplı insana yakışır iş açıklarını ortaya çıkardı, ve kriz karşısında milyonlarca çalışanın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
Güncel ILO Gözlem: COVID-19 ve Çalışma Yaşamı raporuna göre, dünyada işgücünün %81’ini temsil eden yaklaşık 2,7 milyar çalışan, zorunlu veya tavsiye edilen kapatma önlemlerinin bulunduğu ülkelerde yaşıyor. Ayrıca, 2020’nin ikinci çeyreğinde dünya genelinde toplam çalışma süresinin %6,7 azalması bekleniyor; diğer bir deyişle 195 milyon tam zamanlı iş eşdeğerinde kayıp öngörülüyor.

Ryder, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ve Kalkınma Komitesi’ne (DC), birbiriyle bağlantılı dört politika önlemini destekleme çağrısı yaptı.

Birincisi, elde mevcut mali ve parasal araçları ve borç affını kullanmak suretiyle ekonomiyi ve işgücü talebini canlandırmaktır. Sağlık sistemlerine kamu yatırımları, hem pandemiyi alt etmeye hem de insana yakışır işlerin yaratılmasına yapacağı kritik katkı nedeniyle iki kat etkili olacaktır.

İkincisi, işletmelerin sürdürülmesi, işlerin muhafaza edilmesi ve gelirlerin desteklenmesi için acil yardım sağlamaktır. Ryder bu bağlamda, sosyal koruma önlemlerine yatırım yapılması gereğin özellikle vurguladı; bu önlemler, hem krizin en ağır şoklarını hafifletilebilecek, hem de ekonomik istikrarlaştırıcı olarak hizmet edebilecektir.

Üçüncüsü, kriz boyunca çalışmaya devam edenlere yeterli koruma sağlamaktır. Bunun için, işyerinde sağlık ve güvenliğin güvence altına alınması, uzaktan çalışma gibi çalışma düzenlemelerinin uygun biçimde tasarlanması, hastalık iznine erişim sağlanması gereklidir.

Dördüncü ve son olarak, çalışma yaşamının şu anda karşı karşıya olduğu türden zorluklara geçmişte etkili, pratik ve adil çözümler sağladığı kanıtlanmış olan, hükümetler, işçi ve işveren örgütleri arasında sosyal diyaloğu azami derecede kullanmaktır.

Yeni sistemlerimizi, bu krizin meydana gelmesine neden olandan daha güvenli, daha adil ve daha sürdürülebilir, gelecekteki krizlerin tüm insanlar üzerindeki etkilerini hafifletmede daha etkili kılacak biçimde yeniden inşa etmeyi hedeflemeliyiz."

Guy Ryder
“Bu kriz, 2020’de hala çok yaygın olan, büyük çaplı insana yakışır iş açıklarını ortaya çıkardı, ve kriz geldiğinde milyonlarca çalışanın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi” diyen Ryder, bir yandan da, sosyal koruma kapsamındaki eksiklikleri, birçok küçük işletmenin içinde olduğu zor durumu, ve küresel tedarik zincirlerinin zayıflığına işaret etti. IMF ve DB’ye, ekonomik iyileşmenin ilk işaretleriyle ortaya çıkabilecek, tam ve sürdürülebilir düzelmeyi engelleyebilecek kemer sıkma ve mali konsolidasyon baskılarına direnme çağrısı yaptı. Genel tecrit nedeniyle 2020’de küresel karbon emisyonlarında yüzde 4 düşüş olabileceğine işaret ederek, krizin insanların alışkanlık ve davranışlarını değişebileceğini gösterdiğini söyledi.

Ryder, “Yeni sistemlerimizi, bu krizin meydana gelmesine neden olandan daha güvenli, daha adil ve daha sürdürülebilir, gelecekteki krizlerin tüm insanlar üzerindeki etkilerini hafifletmede daha etkili kılacak biçimde yeniden inşa etmeyi hedeflemeliyiz.” diye konuştu.