COVID-19: Ülkelerin politika yanıtları

Çalışma yaşamı ve COVID-19: Ülkeler nasıl yanıt veriyor

COVID-19 pandemisi birçok ülkeye hasar verirken, ILO, Üye Devletlerin ve sosyal ortakların pandeminin ekonomi ve işgücü piyasaları üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla aldıkları önlemlerin özetini yayınlıyor.

Basın açıklaması | 09 Nisan 2020 Perşembe
CENEVRE (ILO Haber) – COVID-19 pandemisi dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde işgücü piyasalarını etkiliyor; çalışma süreleri ve istihdamda eşi benzeri görülmemiş kayıplara neden oluyor.

ILO Monitör 2nci baskı: COVID-19 ve Çalışma Yaşamı’na göre, pandeminin etkisini hafifletmek için geniş çaplı ve entegre politika önlemlerine ihtiyaç vardır ve şu dört maddeye odaklanması gerekiyor: İşletmeler, istihdam ve gelirin desteklenmesi; ekonomi ve işlerin canlandırılması; işyerinde işçilerin korunması; ve, çözüm bulmak üzere hükümet, işçiler ve işverenler arasında sosyal diyaloğun kullanılması.

ILO’nun 187 Üye Devletinin birçoğu, işletmeler, işler ve toplumun en kırılgan üzerindeki etkileri hafifletmek için eşi benzeri görülmemiş önlemler alıyorlar.

Bu önlemler aktif mali ve para politikalarının benimsenmesi, sosyal korumanın genişletilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin artırılması ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesini içeriyor.

“Bu yalnız sağlık krizi değil; 2008/9 küresel finans krizinin etkilerini çok aşan ekonomik ve işgücü piyasası acil durumudur” diyor Yönetim ve Reform Genel Müdürü Greg Vines. “Bu pandeminin ekonomiler, insanlar ve işler üzerinde kalıcı izler bırakmasını önlemek için acilen harekete geçmek gerektiğini gören Üye Devletlerimiz şimdiye kadar büyük çaplı ve eşi benzeri görülmemiş politika önlemleri aldılar”.

COVID-19’un çalışma yaşamı üzerindeki etkilerine ILO Üye Devletlerinin yanıtları için lütfen tıklayınız.