COVID-19: İşyerinde çalışanları korumak

ILO ve UNCEF'ten, COVID-19 sürecinde işverenlerin aileleri desteklemelerine yönelik rehber

ILO ve UNICEF tarafından yayınlanan yeni rehber, işletmelere pandemi boyunca çalışan aileleri desteklemek için daha çok şey yapma çağrısı yapıyor.

Basın açıklaması | 30 Mart 2020 Pazartesi
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), işletmelerin COVID-19 pandemisi boyunca çalışan aileleri desteklemelerine yardım edecek yeni kılavuz yayınladı.

Bu ön rehber, işverenleri, işe ilişkin verdikleri kararların işçi aileleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeye ve mümkün olan her durumda daha geniş sosyal korumayı desteklemeye teşvik ediyor. Salgının işçiler, işverenler, aileleri ve çocukları üzerindeki olumsuz etkilerini asgariye indirmek için, başta düşük gelirliler olmak üzere sağlanacak ilave desteğin vazgeçilmez önemde olduğunu belirtiyor.

Aileler, güvenli çocuk bakımı bulmak, evdeyken iş ve bakım sorumluluklarını çekip çevirmek, gelir kaybıyla baş etmek gibi zorluklarla karşı karşıya.

Kadınlar da pandemiden orantısız ölçüde etkileniyor. Sağlık ve bakım çalışanlarının çoğunluğunu oluşturuyorlar ve sosyal korumaya pek sahip değiller. COVID-19 salgınından önce, dünya genelinde ücretsiz bakım işlerinin üçte ikisini kadınlar yapıyordu ve şimdi daha da yükselmiş olsa gerek.

ILO ve UNICEF ayrıca, hükümetlere, işverenleri destekleme ve başta kırılgan aileler olmak üzere sosyal korumayı güçlendirme çağrısı yapıyor. İstihdam ve gelir koruması, esnek çalışma düzenlemeleri, aile üyelerine bakmak için ücretli izin, kaliteli acil çocuk bakımına erişim dahil olmak üzere, aile dostu politika ve uygulamalar, kritik bir farklılık yaratabilir ve işgücü piyasaları, aileler ve toplumlara istikrar getirebilir.

“Sosyal diyalog -işbirliği ve müzakere- hem işletme hem de sektör/ülke düzeyinde vazgeçilmez önem taşıyor. Yanıtların etkili olabilmesi için, güven üzerine kurulmaları gerekiyor; güven de danışma ve işbirliği gerektiriyor” diyor ILO Çalışma Koşulları ve Eşitlik Departmanı Direktörü Manuela Tomei.

Uluslararası Çalışma Standartları, sürdürülebilir ve adil düzelme için gereken politika yanıtları için güçlü bir temel oluşturuyor. Standartlar, ekonomi ve kalkınmaya insan odaklı yaklaşım düşüncesine dayanıyor ve talebin canlandırılması, işletmelerin desteklenmesi ve çalışanların korunması gereklerini dengeliyor.

“Pandeminin ikincil etkileri -iş kayıpları, uzun dönemli stres, akıl sağlığının bozulması- önümüzdeki yıllarda aileler tarafından hissedilecek” diyor UNICEF Erken Çocukluk Gelişim Başkanı Dr. Pia Rebello Britto. “En kırılgan durumdaki çocuklar için, yeterli sosyal koruma sistemlerinin bulunmayışı, kriz nedeniyle uğradıkları hasarı daha da kötü hale getiriyor.”
İşverenlere yönelik ön rehber şunları içeriyor:
  • Yerel ve ulusal yönetimlerin sağladığı ulusal çapta bilgi ve tavsiyeleri izlemek ve çalışanlara iletmek.
  • İşyerindeki mevcut politikaları, çalışanlar ve ailelere yeterli destek sağlayacak biçimde gözden geçirmek.
  • Sosyal diyalog, ulusal çalışma mevzuatı ve uluslararası çalışma standartlarına dayalı politikaları uygulamaya koyarken iyi uygulamaları izlemek. İşyeri destek önlemlerinin, ayrımcılık yapmaksızın herkese verilmesini, tüm işçilerin bunları bilmesi, anlaması ve hoşnut olmasını sağlamak.
  • Eğitim, gizli ve güvenli bildirimi desteklemek suretiyle, işyerinde ayrımcılık ve sosyal yaftalama ile mücadele etmek.
  • Çalışanların işlerini yürütmeleri için daha geniş özgürlük ve esneklik tanıyan aile dostu çalışma düzenlemeleri benimsemek. Esnek çalışma mümkün değilse, çalışan ebeveynleri desteklemek için örneğin çocuk bakımı gibi diğer destek biçimlerini dikkate almak.
  • Çalışan ebeveynleri, uygun çocuk bakım seçenekleriyle desteklemek ve çocuk bakım işlerinin kaliteli işler olmasını sağlamak.
  • İş sağlığı, güvenliği ve hijyen hakkında rehberlik ve eğitim dahil olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliğini güçlendirmek.
  • Çalışanları doktora gitmeye teşvik etmek ve stresle baş etmelerine destek vermek.
  • ILO 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi (1952) ve ILO 202 No'lu Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye Kararı (2012) ile uyumlu olan devlet sosyal koruma önlemlerini desteklemek. Bu kapsamda çalışanların sağlık, işsizlik, işgöremezlik sigortası, analık korumasına erişmeleri için destekler bulunabilir ve kayıtdışı çalışanları da kapsayacak biçimde genişletilmelidir.
ILO ve COVID-19 hakkında daha fazla bilgi için: https://www.ilo.org/covid19


COVID-19 bağlamında aile dostu politikalar ve işyerinde diğer iyi uygulamalar
hakkında ön teknik notu indirin.