COVID-19 Pandemisi

ILO’ya göre, COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 25 milyon iş kaybedilebilir

COVID-19’un dünyada çalışma yaşamına etkisine ilişkin ilk değerlendirmeler, etkilerin çok geniş kapsamlı olacağını, milyonlarca insanı işsiz, eksik istihdam ve çalışan yoksulluğuna sürükleyeceğini gösteriyor ve kararlı, koordineli ve acil müdahale için önlemler öneriyor.

Basın açıklaması | 18 Mart 2020 Çarşamba
© Johan Ordonez / AFP
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, COVID-19 pandemisinin yarattığı iktisat ve emek krizi, küresel işsizliği yaklaşık 25 milyon artırabilir.
Ancak, 2008/9 küresel finans krizinde olduğu gibi, uluslararası çapta koordine edilen politika yanıtı görürsek, küresel işsizliğin etkisi oldukça düşük olabilecektir.

COVID-19 ve Çalışma Yaşamı: Etkiler ve Yanıtlar başlıklı ön değerlendirme dokümanı, işyerinde işçilerin korunması, ekonomi ve istihdamın canlandırılması, işler ve gelirlerin desteklenmesi olmak üzere üç temel eksende acil, büyük ölçekli ve koordineli önlemlerin alınması için çağrı yapıyor.

Bu önlemler arasında sosyal korumanın genişletilmesi, istihdam muhafazasının desteklenmesi (yani, kısa çalışma, ücretli izin, diğer destekler) ve mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler dahil olmak üzere finans ve vergi destekleri bulunuyor. Bunlara ek olarak belge, kamu maliye ve para politikası önlemleri, ve belirli ekonomik sektörler için borç verme ve finansal destek öneriyor.

Farklı senaryolar

COVID-19’un küresel GSMH büyümesine etkilerine ilişkin farklı senaryolara dayalı olarak, ILO tahminleri, 2019 yılındaki 188 milyonluk referans düzeye göre, küresel işsizlikte 5,3 milyon (“düşük etki” senaryosu” ila 24,7 milyon (“yüksek etki” senaryosu) artışa işaret ediyor. Buna karşılık, 2008/9 küresel finans krizinde küresel işsizlik 22 milyon artmıştı.

Virüs salgınının ekonomik sonuçları çalışma süresi ve ücretlerde düşüşe dönüşeceğinden, eksik istihdamın da büyük çapta artması bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerde, genellikle değişimlerin etkisini yumuşatan kendi hesabına çalışma da, insanlar (örneğin hizmet sağlayıcılar) ve malların dolaşımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle bu kez işe yaramayabilir.

İstihdamda düşüş aynı zamanda çalışanlar için büyük gelir kaybı demektir. Çalışmanın tahminlerine göre, 2020 sonuna kadar bu kayıplar 860 milyar ila 3,4 trilyon ABD Doları arasında olacaktır. Bu durum, mal ve hizmet tüketiminde düşüşe neden olacak; bu da, işletmeler ve ekonomilerin geleceğini etkileyecektir.

Çalışan yoksulluğunun da önemli ölçüde artması bekleniyor çünkü “ekonomik faaliyetlerdeki düşüşten kaynaklanan gelir azalışı, yoksulluk sınırına yakın veya altında olan çalışanları mahvedecek.” ILO, çalışan yoksulluğunda 14 milyon azalış olacağına dair daha önceki 2020 tahminlerinin aksine, dünya genelinde 8,8 ila 35 milyon insanın çalışan yoksulluğuna düşeceğini tahmin ediyor.

Hızlı ve koordineli politika yanıtları

“Bu artık sadece küresel sağlık krizi değil, aynı zamanda insanlar üzerinde devasa etki yaratacak büyük bir emek ve iktisat krizidir” dedi ILO Genel Direktörü Guy Ryder. “2008 yılında, küresel finans krizinin sonuçlarını gidermek için tüm dünya tek cephede birleştik ve en kötü sonuçlar önlendi. Bugün de aynı türden liderlik ve kararlılığa ihtiyacımız var.”

Bu artık sadece küresel sağlık krizi değil, aynı zamanda insanlar üzerinde devasa etki yaratacak büyük bir emek ve iktisat krizidir."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
ILO dokümanı, bazı grupların iş krizinden orantısız biçimde etkileneceği, bunun da eşitsizliği artıracağı uyarısını yapıyor. Bu gruplar, başta genç ve yaşlı çalışanlar olmak üzere, korumasız ve düşük ücretli işlerde çalışanları içeriyor. Yaşlılar, sosyal koruma ve haklardan yoksunluk nedeniyle; kadınlar ise düşük ücret ödeyen ve etkilenen sektörlerde yoğunlaşmaları nedeniyle kırılgan durumda.

Ryder sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle krizlerde, hasarı azaltmak ve halkın güvenini yeniden tesis etmek için iki aracımız var. Birincisi, çalışanları, işverenleri ve temsilcilerini bir araya getiren sosyal diyalog, halkın güvenini tesis etmek ve krizi aşmak için ihtiyaç duyulan önlemlere desteğini sağlamak için hayati önem taşıyor. İkincisi ise, uluslararası çalışma standartları, sürdürülebilir ve adil bir düze çıkışa odaklanan politika yanıtları için denenmiş ve kanıtlanmış temel oluşturuyor. Bu zor zamanda, insanların uğrayacağı zararı asgariye indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerek.”

Mülakat için: newsroom@ilo.org