İnsani Yardım Faaliyetlerinde Çocuk İşçiliğine İlişkin Kurumlar Arası Araç Seti Hazırlandı

Haberler | 24 Mart 2021 Çarşamba
CENEVRE (ILO HABERLER) - Küresel Çocuk İşçiliği Görev Gücü, insani yardım faaliyetlerinde çocuk işçiliğiyle etkili mücadele için insani yardım aktörleri ve küresel toplumdaki diğer kurumlara rehberlik sağlamak amacıyla bir araç seti geliştirmiştir.

Dünyada, yaklaşık yarısı (73 milyon) tehlikeli işlerde olmak üzere, tahminen 152 milyon kız ve erkek çocuk işçi vardır. İnsani krizlerde çocuk işçiliği vakaları önde gelen kaygılardan biridir. COVID-19 küresel salgını, daha çok sayıda çocuğu işçiliğe sürükleme potansiyeli taşımaktadır.

Öte yandan, küresel toplumun harekete geçmesi için büyük fırsatlar da mevcuttur. ILO 1999 tarihli ve 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi, 2020 yılında evrensel onaya ulaşmış; çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi hedefine ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada büyük bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu taahhüt, Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı olan 2021’de daha da hızlandırılabilir.

İnsani Yardım Faaliyetlerinde Çocukların Korunması İttifakı kapsamında, Plan International ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün eş-liderlik ettiği Küresel Çocuk İşçiliği Görev Gücü, insani yardım faaliyetlerinde çocuk işçiliğiyle etkili mücadele için insani yardım aktörleri ve küresel toplumdaki diğer kurumlara rehberlik sağlamak amacıyla bir araç seti geliştirmiştir.

Araç Seti Türkiye Ofisinin de katkılarıyla hazırlandı

İnsani Yardım Faaliyetlerinde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele” araç seti, birden fazla bağlamdan elde edilen kanıtlara dayanmakta, uygulamaya yönelik araçların yanı sıra Irak, Ürdün, Türkiye ve Suriye’den Nijer, Burkina Faso ve Myanmar’a uzanan yelpazede otuzu aşkın vaka incelemesi içermektedir.

Araç setinin her kısmında temel öneriler yer almaktadır:
  • Kısım 1: İnsani yardım faaliyetlerinde niçin çocuk işçiliği konusunda eyleme geçmeliyiz.
  • Kısım 2: Mücadelenin nitelikli olmasını sağlamak.
  • Kısım 3: Mücadele programı kapsamında eylemler.
  • Kısım 4: Temel uygulama eylemleri.