Zorla çalıştırma

Zorla çalıştırma ile mücadele kampanyası “Özgürlük için 50 İmza”, önemli bir dönüm noktasını aştı

Elli ülke, ILO 29 sayılı Zorla Çalıştırma Protokolü’nü onaylayarak, modern kölelik biçimlerini ortadan kaldırma taahhütlerini ortaya koydu. Onaylar, hükümetlerin zorla çalıştırmayı önlemek üzere harekete geçmeleri için çağrı yapan “Özgürlük için 50 İmza” kampanyasının koyduğu ilk hedefe ulaşmış oldu. Protokol’ü onaylayan ellinci ülke Sudan oldu.

Basın açıklaması | 17 Mart 2021 Çarşamba

CENEVRE (ILO Haber) – Özgürlük için 50 İmza kampanyasının ilk hedefi olan Zorla Çalıştırma Protokolü’nün 50 ülke tarafından onaylanmasına ulaşıldı. Sudan’ın 17 Mart’ta antlaşmayı onaylamasıyla bu dönüm noktası aşılmış oldu.

Uluslararası antlaşma, hükümetlerin zorla çalıştırmayı önlemek, mağdurlarını korumak, tazminat dahil adalet ve hukuki yollara erişim sağlamak için etkili önlemler almasını şart koşuyor.

“Büyük bir dönüm noktasını aştık” diyor Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, “Zorla çalıştırma, insan ticareti, çocuk işçiliği ve modern kölelikten arınmış bir çalışma yaşamı geleceği, hep birlikte biçimlendireceğimiz bir gelecektir. Çünkü, bugünden itibaren inşa etmek istediğimiz yeni normalde, zorla çalıştırmanın yeri yoktur.”

ILO ortakları, 2014 yılındaki Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, 29 sayılı Zorla Çalıştırma Protokolü’nü ezici bir çoğunlukla kabul etmişti.

Büyük bir dönüm noktasını aştık... Zorla çalıştırma, insan ticareti, çocuk işçiliği ve modern kölelikten arınmış bir çalışma yaşamı geleceği, hep birlikte biçimlendireceğimiz bir gelecektir."

Guy Ryder, ILO Genel Direktörü
ILO, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), hükümetleri Protokol’ü onaylamaya teşvik etmek ve modern köleliğin varlığı hakkında farkındalık artırmak amacıyla, “Özgürlük için 50 İmza” kampanyasını başlatmıştı.

Bugüne kadar dünyanın her köşesinden 60.000 kadar insan bu kampanyaya katıldı, Protokol’ü onaylama ve uygulama çağrısını destekledi. Kamu ve özel sektörden ortaklar, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ünlüler de kampanyayı destekledi.

“50 onay kutlamaya değer bir olay, ancak daha fazlasına ihtiyacımız var” diyor ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow.

Zorla çalıştırma, dünyanın her yerinde, her ekonomik sektörde tüm nüfus kesimlerini etkiliyor. En son küresel tahminlere göre, zorla çalıştırma kapanında, ya insan ticareti mağduru, ya borçlu-köle işçilik yaptırılan ya da kölelik benzeri koşullarda çalışan 25 milyon erkek, kadın ve çocuk var. COVID-19 küresel salgınının, çoğunluğu sosyal korumadan yoksun en kırılgan işçileri etkilemesi nedeniyle bu sayı daha da arttı.

Ancak, tek başına onay yeterli değil. İnsanların yaşamının daha iyiye gidebilmesi için uygulama ve uygulatma hayati önem taşıyor.

Bunun için, özel sektörü de içeren ortak küresel çaba gerekiyor. “Tüm şirketlerin zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmaya yönelik açık ve aktif taahhüdüne ihtiyacımız var” diyor IOE Genel Sekreteri Roberto Suarez-Santos.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Hedef 8.7 zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılmasını gerçekleştirmek için artık on yıldan daha az bir zaman kaldı; ülkelerin bu Protokol’ü uygulamak için daha çok çaba harcaması gerekiyor.

BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Hedef 8.7’yi gerçekleştirmek istiyorsak, her bölgede, her ülkede, her köyde uygulamayı dikkatle izlemek ve kimsenin geride kalmamasını sağlamak zorundayız” diyor ILO Genel Direktörü.

Sudan’ın Protokol’ü onaylamasına ilişkin imza töreni 26 Mart 2021’de yapılacak.