Uluslararası Çalışma Enstitüsü

Cenevre’de bulunan ILO Uluslararası Çalışma Enstitüsü, ILO ve sosyal taraflar (işçi, iş çevreleri ve hükümet) ile ilgili olarak ortaya çıkan konularda politika araştırmaları ve halka açık tartışmalar geliştirmektedir.

Enstitü programlarının düzenlenme amacı, ”insana yakışır iş” temasıdır. Enstitü programları, “insana yakışır iş” temasının analitik-ampirik temellerinin ve pratikte uygulanırken ihtiyaç duyulan politika araçlarının daha geniş bir çerçevede geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Enstitü 3 temel hizmet vermektedir:

  • Sosyal politikalarda, hükümet, iş dünyası ve çalışanın, akademik çevreler ve diğer fikir üreticileriyle birlikte enformel bir biçimde etkileşime girecekleri global bir forum olanağı.
  • ILO ile ilgili ortaya çıkan potansiyel politika konularının araştırılması ve politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere, uluslararası araştırma programları ve ağlarla, iş dünyası, çalışan ve Hükümet yetkilileri ile akademi arasındaki enformel bağların sağlanması.
  • İşçi sendikaları, işveren örgütleri ve çalışma yönetimlerinin, ekonomik ve sosyal alanlarda araştırma, analiz, ve politika oluşturma kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları.
Enstitünün faaliyet alanları şunlardır: Araştırma, sosyal politika forumları, halka açık dersler, kurslar ve seminerler, staj programları, misafir öğrenci programı, Phelan burs programı ve yayınlar. Enstitü ayrıca, ILO’ya verilen Nobel Barış Ödülü kapsamında, dünyanın önemli üniversitelerinde rotasyon usulü ile gerçekleştirilen Sosyal Politika Seminerlerini düzenlemektedir.

Web Sayfası
E-posta: inst@ilo.org
Tel: +4122 / 799-6128
Faks: +4122 / 799-8542