Uluslararası Eğitim Merkezi


Uluslararası Eğitim Merkezi, İtalya’nın Torino kentindeki geniş mekanında ağırlıklı olarak ILO ve BM sistemi ile ilgili öncelikli alanlarda geniş bir yelpazeye yayılan programlar sunmaktadır.

Üye ülkeler ve sosyal tarafların ekonomik ve sosyal gelişmelerini desteklemek üzere tasarlanan Merkez, Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar, kadın ve erkekler için iş ve gelir elde etme olanağı, herkes için sosyal koruma, kalkınma süreci yönetimi, üçlü yapı ve sosyal diyalog ile ilgili en iyi görüş, pratik ve deneyimi bir araya getirerek bir paket halinde ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Merkez, yetkililere, yöneticilere, hükümetlerin uygulayıcı ve eğitimcilerine, işçi, işveren örgütleri ve ortak kuruluşlarına, eğitim/öğretim olanakları ve ilgili diğer hizmetleri vermektedir. Merkezin bölgesel ve ulusal düzeydeki eğitim kuruluşları ile ortaklıkları mevcut olup, hizmetleri, ILO çalışanlarını da dahil olmak üzere BM sistemini kullanıma açıktır.

1965’te kurulduğundan bu tarihe kadar, 170 ülkeden 90.000’in üstünde kadın ve erkek ILO’nun bu merkez aracılığıyla verilen eğitim hizmetlerinden yararlanmıştır. Yıllık etkinlik sayısı, standart kurs, gelenekselleşmiş öğrenim faaliyetleri, çok yönlü eğitim projeleri, danışmanlık hizmetleri, ve eğitim materyal tasarımı ve üretimi ile birlikte 300’ü aşmaktadır.

Etkinliklerin yarıya yakını yerleşkede, bir kısmı da alanda gerçekleşmektedir. Merkez, grup-eğitiminin yanı sıra, talep edildiği takdirde kamu ve özel kuruluşlarda çalışan kişiler için de eğitim programları düzenlemektedir. Uzak bölgelere yönelik eğitim ve öğretim hizmetleri içinse, Internet dahil olmak üzere bilgi teknolojisi daha ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Kamu Bilgilendirme Ofisi

Web Sayfası
E-posta: pubinfo@itcilo.it
Tel: +39011/693-6111
Faks: +39011/693-6509