Daha iyi gelecek inşa etmek ve 2030 Gündemi’nin vaadlerini yerine getirmek

Adil Geçiş için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı

COVID-19 küresel salgını, 6,3 milyon insanın ölümüne neden olmanın yanı sıra, görülmemiş düzeyde iş ve geçim olanakları kaybına da yol açtı. Dünyanın her yerinde, özellikle de kayıt dışı ekonomide çalışan 2 milyar insan dahil, sosyal korumaya erişimi olmayan dünya nüfusunun yarıdan fazlası için gelir güvensizliğini daha da ağırlaştırdı. Küresel salgın, sosyal koruma finansman açığını en az yüzde 30 artırdı; ülkeler bir yanda krizin sağlık ve ekonomik etkilerini hafifletmeye çalışırken, bir yandan da büyüme ve ticaretin azalması nedeniyle gelirler geriledi. Daha büyük borç yükünün kısıtlaması nedeniyle, ülkeler şimdi krizi aşmak için bir yanda çok ihtiyaç duyulan kamu yatırımlarını artırmak, insan merkezli toparlanmayı başarmak, SKA’lar ve ötesini gerçekleştirmek için gerekeli olan yapısal dönüşümler ve adil geçişleri kolaylaştırmak ile diğer yanda borç kırılganlıklarını sınırlama arasında zor bir seçim yapmak zorunda.

Ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör yatırımlarını, halihazırda herhangi bir sosyal koruma kapsamında olmayan dört milyon insan için sosyal koruma ve her şeyden önemlisi yeşil ve bakım ekonomilerinde en az 400 milyon insana yakışır işin yaratılmasına kanalize etmek için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı’na ihtiyaç duyuyoruz."

ILO Genel Direktörü Guy Ryder
Eylül 2021’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ülkelerin yeşil, dijital ve bakım ekonomilerinde 400 milyon insana yakışır iş yaratması, halihazırda sosyal koruma kapsamı dışında olan 4 milyar insana sosyal koruma sağlamasına yardım etmek üzere üye devletler, uluslararası finans kuruluşları, sosyal ortaklar, sivil toplum ve özel sektörü bir araya getirmek amacıyla Adil Geçiş için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı’nı başlattı. Küresel Hızlandırıcı ilk aşamada, önemli düzeyde potansiyeli olan ve işlere ve sosyal korumaya yatırımları artırmayı hedefleyen belirli sayıda rehber ülkede uygulanacak. Uluslararası çalışma standartlarına güçlü atıfla, sağlam insan hakları temellerine, sosyal diyalog ve katılımın sistemli biçimde yaygınlaştırılmasına dayalı olarak, Küresel Hızlandırıcı, geliştirilmiş çok taraflı işbirliği yoluyla ilgili politika çözümleri ile gerekli yatırımları bir araya getirecek tutarlı bir eylem çerçevesi öneriyor.

Adil Geçiş için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı Uygulama Stratejisi hakkında daha fazla bilgi için “Key resources” (Temel Kaynaklar) altında ilgili linki tıklayın.