COVID- 19

Deklaratë nga [EMRI I OAPB] për krizën e shkaktuar nga COVID-19 dhe mënyrën e reagimit ndaj saj si komb