မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ကလေးအလုပ်သမား အခြေအနေ

Kantar Public Information Myanmar အဖွဲ့နှင့်အတူ ဆောင်ရွက်လျက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့သည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကလေး အလုပ်သမားများ၏ ဖြစ်စဉ်နှင့် တွန်းအား၊ ကန်အားတို့အပေါ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော၊ နောင်ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်မည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို နားလည် သဘောပေါက်ရန် အဝေးမှ သီးခြား ကွင်းဆင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သုတေသနသည် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ခြောက်ခုဖြစ်သည့် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် စစ်တမ်းပေါင်း ၁,၀၉၁ခုကို ဝင်ငွေနည်း အိမ်ထောင်စုများမှ မိဘများ၊ ကလေးများနှင့် ကောက်ယူခဲ့ပြီး ရပ်ရွာ ခေါင်းဆောင်များနှင့် စစ်တမ်း ၂၀ခုနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှု ၁၉ ခုအပြင် မူဝါဒ ချမှတ်သူ ‌ခြောက်ဦးနှင့် မီဒီယာ ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးနှင့်လည်း ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားသော တွေ့ရှိချက်များသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကလေးအလုပ်သမားများ တိုးမြင့်လာခြင်းအတွက် ထင်ရှား ပြတ်သားသော အန္တရာယ် ရှိကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည်။