မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍရှိ အလုပ်သမားများ၏ ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှု ဆိုင်ရာလေ့လာ‌ချက်

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်များနှင့် အသက်မွေးမှုအတွက် အဓိကဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ ၏ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ကြရသည်မှာ အထင် အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။

ဂျာမဏီနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးဌာန (BMZ) ကိုယ်စား Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ၏ ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပြုစုသော ဤလေ့လာချက်သည အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းချက်များ၊ စက်ရုံများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု မသေချာ မရေရာမှုများနှင့်အတူ၊ ကိုဗစ် - ၁၉ ၏ အလုပ်သမားများ၏ ဝင်ငွေများနှင့် အလုပ်ချိန်များကို အထင်အရှား ရိုက်ခတ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆန်းစစ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများ၏ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးဆောင်သော ‌ဖြေရှင်းကျော်လွှားချက်များ ကိုရရှိနိုင်ရန် နိုင်ငံတကာ နာမည်ကြီးတံဆိပ်လုပ်ငန်းများ၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်ရှင် နှင့်အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အရေးကြီးကြောင်းလည်း ဆွေးနွေးဖော်ပြထားပါသည်။