မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများတိုး တက်ကောင်းမွန်စေခြင်းဆိုင်ရာ (ILO-GIP) စီမံကိန်း

အိုင်အယ်(လ်)အို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ ရေးများ၊ ဆွေးနွေး‌ပြောဆိုမှု နှင့် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှဖြစ်မှုတို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့နည်းစေရန်နှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိရေးကိုဖြည့်ဆည်းပံ့ ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

နောက်ခံအကြောင်း

ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် အရေးပါသည့် မောင်းနှင်ပေးသည့်အရာ တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါ သည်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့် ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာ အထီးကျန်ဆန်နေခဲ့သည့် အခြေအနေမှ ကင်းလွတ် လာခဲ့ပြီးနောက်၊ ယခုအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှဒေသတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆောင်ရွက် နေသည့် ထိပ်တန်း ၁၀ နိုင်ငံထဲမှ နိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် ရည်ညွှန်းလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးဘဏ်၏ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ၊ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၇ - ၈ ရာခိုင် နှုန်းသည် ၂၀၃၀ ခုနှစ် အထိဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး၊ လူတစ်ဦးချင်း၏ပြည်တွင်းအသားတင် ထုတ်ကုန်တန်ဘိုးသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၀၀ မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉၉၂ မှ ၃၆၀၃ အကြား အထိဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်အကြောင်း အရာအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့် ပြုပြင် ‌ပြောင်းလဲမှုများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်မြင့်မားလာမှုနှင့် အသစ်သောအခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာစီမံကိန်းများ၏ ရလဒ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသည် အလယ် အလတ်ကာလနှင့် ကာလရှည်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ်က အပြုသဘောဆောင်ကာ ယုံကြည်လျက်ရှိနေပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံ၏ပြည်ပပို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို ဦး‌‌ဆောင်လျက်ရှိနေပါ သည်။ ယင်း၏ပြည်ပပို့ကုန်တန်ဘိုးသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄၉ မီလီယံမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းပမာဏသည် နိုင်ငံ၏ပြည်ပပို့ ကုန်မှရရှိသည့်ဝင်ငွေ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော်လွန်နေပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ် ငန်းရှိစက်ရုံပေါင်း ၄၀၀ ကျော်တွင် အလုပ်သမားပေါင်း ၃၈၀၀၀၀ ဝန်းကျင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး၊ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ငယ်ရွယ်သည့် အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပါသည်။ ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများအားလုံး (စက်ရုံပိုင်ရှင်များ၊ အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ နိုင်ငံ တကာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များ) အနေဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် တာဝန်ယူမှုရှိပြီး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်စွာဖြင့် အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင် ကြမည်ဆိုပါက၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၏ပြည်ပပို့ကုန်တန်ဘိုးသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကုန်ဒေါ်လာ ၈ - ၁၀ ဘီလီယံအထိ မြင့်တက်လာနိုင်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MGMA) က အခိုင်အမာဆိုထားပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ယင်း၏မကြာသေးမီက အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကြောင့် အားလုံးအတွက်စဉ်ဆက်မ ပြတ်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကတိထားချက်များတည်တံ့စေရန်လိုအပ်သည့် ခိုင်မာသော လုပ်သားစျေးကွက်အုပ်ချုပ်စီမံ‌ရေးချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် ထိ‌ရောက်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာနှင့် အသင်းအဖွဲ့ ဆိုင်ရာမူဘောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဤနောက်ခံအနေအထားအပေါ်မူတည်လျက်၊ အိုင်အယ်(လ်)အို (မြန်မာ) သည် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ် ငန်းတွင်သင့်လျော်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌ရေးအ တွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းဆိုင်ရာ (ILO-GIP) စီမံကိန်းဟုခေါ်ဆို သည့် ၃ နှစ်တာစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အိုင်အယ်(လ်)အို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ မျှော်မှန်းချက်များ

အိုင်အယ်(လ်)အို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ ရေးများ၊ ဆွေးနွေး‌ပြောဆိုမှု နှင့် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှဖြစ်မှုတို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို‌ယေဘုယျလျော့နည်းစေရန်နှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိရေးကို ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

စီမံကန်း၏ခိုင်မာသည့် မျှော်မှန်းချက်များမှာ -
  • ထိရောက်သည့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အငြင်းပွားမှုကြို တင်တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြေရှင်းရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာ ‌ရေး၊ ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရှိရေး၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆွေး‌နွေးမှုတို့အပါအဝင် (သို့ရာတွင် ယင်းကိစ္စရပ်များအတွက်သာမဟုတ်ပါ)၊ ခိုင်မာသည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများ တည်ဆောက်ရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများမှ အလုပ်ရှင်များနှင့် အ လုပ်သမားများကို ပံ့ပိုးကူညီရန်နှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်၊
  • ကျန်းမာရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွားဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိပညာဗ ဟုသုတများတိုးတက်မြင့်မားစေခြင်းအပါအဝင်၊ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုပြလုပ်သည့်အဆင့်အမျိုး မျိုးတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရာ၌ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိစေရန်၊
  • မိမိတို့၏အဖွဲ့ဝင်များအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အခြားသောဝန် ဆောင်မှုများဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်သ မားအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များတိုးတက်မြင့်မားစေရန်၊ နှင့်
  • ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုနှင့် ခိုင်မာသည့်လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးအလေ့အကျင့်များနှင့် အလုပ်ရှင်အ လုပ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆွေးနွေးပြေဆိုမှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးတို့ နှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့်တွင် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်

အိုင်အယ်(လ်)အို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းက ထုတ်ဆောင်ပေးသည့်အရာများ

မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ခိုင်မာကောင်းမွန်သော ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ ရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်ကြားပို့ချပေးရာ၌ အိုင်အယ်(လ်)အိုအထည်ချုပ် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွင် အဓိကဆောင်ရွက်ပေးသည့် ကဏ္ဍ ၃ ခုရှိပါသည်။

အလုပ်သမားများကို အခြေပြုသည့် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအစီအစဉ်များ

စီမံကိန်းအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ပတ် သက်ပြီး ချိန်မျှမှုရှိသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးရေးဆွဲ သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလေ့ ကျင့်သင်ကြားမှုကို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၏ပကတိအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိအောင်တုန့်ပြန်ဖြည့် ဆည်းကာ မတူညီသောပုံစံများနှင့် မတူညီသောနေရာများတွင် သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စက်ရုံအဆင့်နှင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့်များတွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးခိုင်မာသောလုပ်ငန်းခွင့်ဆက်ဆံ ရေးများကို ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ဤအခြေခံအသိပညာဗဟုသုတသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါ သည်။

ကုမ္ပဏီ (စက်ရုံအဆင့်) ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များ

ကုမ္ပဏီအဆင့်၌ ပါဝင်သည့်စက်ရုံများတွင် စီမံကိန်း၏မိတ်ဖက်များဖြစ်သော အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်သမားရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီအား ကောင်းစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်သမားရေးရာလုပ်ငန်းကော်မတီများတွင် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးနှင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများပါရှိရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များ အားကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှုများသည် လုပ်ငန်းခွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု/အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနှစ်ဦး နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း‌ရေးနှင့်ကျန်းမာရေး၊ အမျိုးသမီးများ၏ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအခွင့်အာဏာတို့ကဲ့ သို့သော ကိစ္စရပ်များပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စက်ရုံတစ်ခုချင်းစီ၏လိုအပ်မှုများကို တုန့်ပြန်ဖြည့်ဆည်း ပေးရန်ရည်ရွယ်လျက်၊ စက်ရုံတစ်ခုချင်း၏အခြေခံအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုကိုအခြေခံသည့် လုပ်ငန်းစီမံ ချက်တစ်ခုချင်းစီသည် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်နယ်ပယ်များနှင့်ပတ် သက်ပြီး အလုပ်သမားရေးရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကောမတီအဖွဲ့ဝင်များကို လမ်းညွှန်မှုပေးသွားမည်ဖြစ် ပါသည်။

လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့်ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များ

စွမ်းဆောင်ရည်များကိုတည်ဆောက်ပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများဖြည့်ဆည်း ပေးရန်၊ လူမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအကြား မြင့်မားသည့်ယုံကြ်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့် ဆွေးနွေး ပြောဆိုမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ရေးဆွဲဖော်ဆောင်လျက်၊ တိုးတက်ကောင်း မွန်စေရန်အတွက် အိုင်အယ်(လ်)အို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသည် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍရှိ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွလက်တွဲလုပ်ဆောင် ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် အသိပညာမြှင့်တင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများအတွက် အခြေခံကျွမ်းကျင် မှုစွမ်းရည်များ (စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုစွမ်းရည်၊ နစ်နာမှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ ညှနှိုင်းဖျန်ဖြေခြင်းနှင့် ခုံသမာဓိ ဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအားဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များအားကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် စုပေါင်းညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခြင်း) အပါအဝင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များစွာကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ စီမံကိန်း သည် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းအားဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်နှင့် စဉ်ဆက်မပတ်ရေရှည်ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆိုင်သည့် အမြင်များနှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များဝေမျှခြင်းကို ချမှတ်တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်လျက်၊ မူဝါဒရေးဆွဲ ဖော်ဆောင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမျိုးသားအဆင့်တွင်လုပ် ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့် မူဝါဒများကို အမျိုးသားအဆင့် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲဖိုရမ်သို့တင်ပြမည်ဖြစ်ပါ သည်။

ကျား၊ မ ရေးရာကိစ္စရပ်ကို အဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှဖြစ်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိရေးသည် စီမံကိန်း၏ နယ်ပယ် စုံနှင့်စပ်ဆိုင်သည့် မျှော်မှန်းချက်များဖြစ်ပြီး၊ ရှေ့တန်းမှနေ၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အမျိုးသမီးများပါဝင်သည့် အ‌နေအထားတိုင်းတွင် ယင်းတို့ကိုထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ထို့အပြင်၊ အိုင်အယ်(လ်)အိုအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသည် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း အတွက် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားသော လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းအစီအစဉ် များကို လည်းအသေးစိတ် သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားများ၊ စက်ရုံများရှိဆေး ခန်းမှ ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၊ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များနှင့် ဝန်ထမ်း‌ရေးရာမန်နေဂျာ များကိုဦးတည်သည့် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအစီအစဉ်၏ ရည်မှန်းချက်သည် အဓိကအားဖြင့် စက်ရုံအ ဆင့်တွင် လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်း များတိုးတက်မြင့်မားစေရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိပညာများမြှင့်တင်ပေးရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။