နောက်ဆက်တွဲနားလည်မှုစာချွန်လွှာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (၂၀၁၂)

၂၀၀၇၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဂျီနီဗာမြို.၌ချုပ်ဆိုသည့် နောက် ဆက်တွဲနားလည်မှု စာချွန်လွှာနှင့် ယင်း၏ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းအား နောက်ထပ်စမ်းသပ်ကာလတစ်နှစ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း သဘောတူညီချက်။