Հայաստանը մեկնարկեց Հմտությունների զարգացմանն ուղղված պիլոտային ծրագիր

«Մեծ քսանյակի ուսուցման ռազմավարության կիրառումը. ԱՄԿ և Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերություն» Ծրագիրը (2-րդ փուլ) ՀՀ-ում համախմբել է պետական մարմինների պաշտոնյաներին, ԱՄԿ-ի սոցիալական գործընկերներին, ՆՄԿՈՒ հաստատությունների, ինչպես նաև գործնական համայնքի ներկայացուցիչներին, նպատակ ունենալով ներդաշնակեցնել ազգաին Հմտությունների զարգացման ռազմավարությունը և համապատասխան ցուցանիշները Մարդկային ռեսուրսների զարգացման միջազգային քաղաքականության առաջարկություններին և առաջատար փորձի պահանջներին:

Article | Yerevan, Armenia | 03 September 2018
Օգոստոսի 23, 2018 (ԱՄԿ նորություններ): Պիլոտային ծրագիրը մեկնարկել է 2018 թ. օգոստոսի 23-ին Երևանում միջգերատեսչական տեխնիկական աշխատանքային խմբի (ՏԱԽ) անդրանիկ նիստին, որին ներկա էին ՀՀ կրթության և գիտության և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունների ներկայացուցիչներ, ԱՄԿ-ի սոցիալական գործընկերներ, Զբաղվածության պետական գործակալության, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի, ՆՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնի, Ազգային վերապատրաստման հիմնադրամի, ինչպես նաև ՆՄԿՈՒ հաստատությունների և ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատի ներկայացուցիչները: Միջգերատեսչական տեխնիկական աշխատանքային խումբը կոչված է ներդաշնակեցնել Հմտությւոնների զարգացման ազգային ռազմավարության նպատակները և ցուցանիշները Մեծ քսանյակի վերապատրաստման ռազմավարության պահանջներին, Մարդկային ռեսուրսների զարգացման միջազգային քաղաքականության գործիքակազմին և ՄԱԿ-ի 2030 Կայուն զարգացման նպատակներին:

Անդրանիկ նիստը կայացել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունում: Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Հ. Հովհաննիսյանն իր բացման խոսքում ընդգծեծ ՄԿՈՒ ռազմավարական պլանավորման և աշխատուժի զարգացման անմիջական կապակցվածության անհրաժեշտությունը: Նա մեծապես կարևորեց երկրում սոցիալական երկխոսության ամրապնդումը և շահագրգիռ կողմերի միջև կառուցողական համագործակցության հաստատումը` ազգային հմտությունների զարգացման համակարգի ներուժը լիարժեք բացահայտելու գործում:

ԱՄԿ-ի ներկայացուցիչները քննարկեցին պիլոտային ծրագրի հայեցակարգը և իրականացման ժամանակացույցը: ՏԱԽ անդամները քննարկեցին նաև հմտությւոնների ռազմավարական պլանավորման համատեղ աշխատանքների ներքին ընթացակարգերը և տարբեր տեսակետներ և հեռանկարներ փոխանակելուց հետո կանգ առան հնգամյա պլանավորման վրա, ինչե պայմանավորված է 2018-2022 թթ. ժամանակաշրջանն ընդգրկող լրամշակված ՆՄԿՈՒ ռազմավարությունով, ինչպես նաև Զբաղվածության ռազմավարությամբ, որը նախատեսված է մշակել 2018 թ. նույնպես հնգամյա կտրվածքով:

ՏԱԽ-ի առաջին հանդիպումը ավարտվեց պիլոտային ծրագրի հայեցակարգի և իրականացման ժամանակացույցի հաստատմամբ: ՏԱԽ երկրորդ նիստը կգումարվի հաջորդ ամսին՝ Հայաստանում հմտությունների զարգացման ռազմավարական նպատակների և համապատասխան ցուցանիշների բացահայտման, ներկայացման և քննարկման նպատակով:

G20TS ծրագրի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝ www.ilo.org/g20ts: