Việc làm bền vững dành cho Người Khuyết Tật - Hãy tính đến chúng tôi!

Phụ nữ và nam giới khuyết tật đều có khả năng và mong muốn trở thành những thành viên có ích trong xã hội. Đây là một video clip ngắn 4 phút nhằm nâng cao nhận thức về rào cản và những hành động cần thiết để giúp đỡ người khuyết tật có được công việc bền vững và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Date issued: 17 December 2013 | Size/duration: 00:03:52