COVID-19 și activitățile serviciilor de cazare și alimentație Listă de verificare pentru prevenire și control

Prezenta listă de verificare este concepută ca un instrument practic și participativ pentru a contribui la implementarea și îmbunătățirea continuă a acțiunilor practice de prevenire și atenuare a răspândirii COVID-19 în activitățile serviciilor de cazare și alimentație.