ICSC-tietokanta

Kansainväliset kemikaalikortit

Kansainväliset kemikaalikortit (ICSC, International Chemical Safety Cards) tarjoavat oleellista tietoa kemikaalien terveysvaikutuksista ja turvallisesta käsittelystä tiiviissä muodossa. Kemikaalikorttien tarkoitus on edistää kemikaalien turvallista käyttöä työpaikoilla ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti työntekijöille. Kansainväliset kemikaalikortit –hanke on Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sekä Euroopan Komission yhteistyöprojekti.

Etsi korttia

ICSC-numero
CAS-numero
Nimi tai synonyymi
Listaa kortin numeron mukaan   aineen nimi

Kansainväliset kemikaalikortit tukevat Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kemikaaleja koskevaa yleissopimusta (Chemicals Convention). Jo yli 1700 kemikaalikorttia HTML- ja PDF- muodossa.