ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Go to the home page
Site Haritası | İletişim English
> Ana Sayfa > Çalısma Alanları

ILO 90th Anniversary website

ILO 90th Anniversary website

Türkiye’de Kadınlar İçin İnsan Yakışır İş İmkânları Sağlanması Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Pilot Projesi
 
Proje Çıktıları
 
Proje hedefleri doğrultusunda yürütülen etkinliklerden elde edilen sonuçlar şöyledir:
 • Kadın istihdamı konusunda her üç ilin iş piyasası analizini yapan, küresel krizin etkilerini analiz eden ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının önemine vurgu yapan 3 rapor yayınlanmıştır. Raporların çıktıları hedef illerde düzenlenen çalıştaylar ile proje paydaşları ve ilgili taraflarla paylaşılmıştır. Toplam 400’ü aşkın kişiye ulaşılan bu çalıştaylar sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konusunda daha yaygın bir çevrede farkındalığın yaratılması sağlanmıştır.
 • İŞKUR çalışanlarının kadın istihdamı ve kamu istihdam hizmetleri konusunda teknik kapasitesinin artırılabilmesi için eğitim seminerleri düzenlenmiş ve 35 İŞKUR çalışanı bu eğitimlerden geçmiştir.
 • Kadınların istihdam edilebilirliklerinin artırılması için hedef illerde 13 farklı alanda mesleki eğitim kursları düzenlendi ve bu eğitimlerden 746 kadın faydalanmıştır.
 • Gaziantep’te 112 kadın “Girişimciliğe Giriş Eğitimleri”ni başarıyla tamamladı. Girişimcilik eğitimleri ve mesleki eğitimler ile birlikte bir yıllık gibi kısa bir sürede 858 kadın istihdam edilebilir hale gelmiştir.
 • Bugüne kadar mesleki eğitimlerden geçen toplam 179 kadın işe yerleştirilmiştir.
 • Mesleki eğitimlere katılan 731 kadın aynı zamanda Kadının İnsan Hakları Eğitim Programından geçti. Bu eğitimlerle, Türkiye’de ilk kez mesleki eğitim kurslarına kadının insan hakları modülü eklenmiştir.
 •  Konya Selçuk ve Gaziantep Üniversitelerinde “İş Arama Teknikleri” konulu eğitimler düzenlendi ve eğitimlere 86’sı kadın toplam 162 öğrenci katılmıştır.
 •  Toplamda 944 kadın proje kapsamında düzenlenen etkinliklerden faydalanmıştır.
 • Projenin görünürlülüğünün artırılması için özellikle ulusal ve yerel yazılı medyada proje haberlerinin çıkması için özel çaba sarf edildi ve çeşitli dergilerde projeye ilişkin yazılar yayınlanmıştır.
 • ILO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kampanyası tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 2009 yılında yayınlanan broşürler Türkçeye çevrildi. Broşürler, İŞKUR başta olmak üzere proje paydaşları, sosyal taraflar, üniversiteler ve kadın kursiyerler ile paylaşılmıştır.
 • Projenin görünürlüğünün artırılması amacıyla 2010 yılı için özel ajandalar ve çevre dostu proje çantaları hazırlanmıştır. Ajandalar ve çantalar İŞKUR Genel Müdürlüğüne, İŞKUR İl Müdürlüklerine, BM Örgütlerine, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerine, işçi ve işveren örgütlerine, projede desteklenen kadın kursiyerlere, üniversite öğrencilerine, kadın örgütlerine ve kapanış toplantılarına katılan katılımcılara dağıtılmıştır.

Proje sonunda %94’lük bir bütçe oranına ulaşılmıştır. Bütçenin planlı ve programlı kullanımı sayesinde kaynaklar etkin kullanılmış ve proje etkinlikleri zamanında başarıyla tamamlanmıştır. Bir yıl gibi kısa bir sürede toplamda 944 kadına ulaşılmış ve proje ile bir ilk gerçekleştirilerek mesleki eğitimden geçen kadınlara Türkiye’de ilk defa kadının insan hakları eğitimlerinin verilmiştir. Hedef illerde düzenlenen kurslarla kadınlar istihdam edilebilir hale getirilmiş ve kadınların işgücüne katılım oranlarında çok ciddi artış sağlanmıştır.

Hedef illerde 15+ kadınların işgücüne katılım oranları (yıllık)

  2006 2007 2008 2009
ANKARA 22.7 22.1 22.8 23.6
GAZİANTEP 8.3 10.8 15.8 14.5
KONYA 15.1 18.8 27.6 30.3

 Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Verileri, 2010

 

İŞKUR personeline yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin çok başarılı geçmiş olması ve proje çıktılarında elde edilen başarıların büyük ilgi uyandırmış olması nedeniyle, İŞKUR Genel Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlükleri bu projenin devam etmesini ve hedef iller dâhil olmak üzere Türkiye’nin bütün illerinde yaygın olarak uygulanmasını talep etmektedir (Bakınız: Proje Final Raporu).

 

 

 

Select to magnify the image


 
Last update:14.05.2010 ^ top