ILERA Council Members

Belgium

Name: Belgische Vereninging voor Arbeidsverhoudingen
Address: Tienestraat 41, B-3000 Leuven
Telephone:  +(32-16) 325-202
Fax: + (32-16) 325-250
E-mail: othmar.vanachter@law.kuleuven.be
President: Prof. Dr. Othmar Vanachter