«Формалуу эмес жумуштуулуктан формалдуу иш менен камсыз кылууга өтүү» долбоору, Кыргызстан

2021 жылдын 1 октябры – 2023 жылдын 31 майы. Бул видео-роликте долбоордун ишке ашыруу мөөнөтүндөгү негизги жетишкендиктери чагылдырылган, тактап айтканда: (i) эмгекчилердин уюмдарынын потенциалын жогорулатуу боюнча иш-чаралар; (ii) формалдуу эмес жумуштуулуктун масштабдарынын жана себептеринин гендердик багыттагы диагностикасы, формалдуу эмес жумушчулар менен фокус-топтордо талкуулоолорду өткөрүү; (iii) формалдуу эмес жумуштуулукту өлчөө жана эмгек статистиканын эл аралык стандарттарын колдонуу; (iv) формалдуу эмес жумушчуларды социалдык коргоо схемаларына тартуу, (v) формалдуу эмес жумуштуулуктун маселелери боюнча эмгекчилердин уюмдары тарабынан маалымат-түшүндүрүү кампаниясын өткөрүү.

дата выпуска: 10 Июль 2023 г. |