ILO Convention No. 169

ILO Convention No. 169 (In Cebuano): Brochure

Ang panagtipon sa International Labour Organization (ILO): Sa panagtagbo nga gipahigayon didto sa Geneva sa mga gropong Nagdumala sa International Labour Office ug ang ilang panagtagbo ni-adtong ika-setensay sais nga sesyon, bulan Hunyo, pitsa 7, 1989.

Sa pagka sulat sa pangkalibutang libro o kasulatan bahin sa rekomendasyon sa Kombensyon para sa mga lumad o mga tawong sakop sa usa ka tribo kaniadtong 1957 ug,

Sa pagpahinumdom sa nakasulat sa Pangkalibutan Deklarasyon bahin sa katungon sa mga Tawo. Ang gikasabutang Pangimabuhi, Ang Katilingbanon gikasabutan bahin sa Sibil ug Pampulitikang katungod ug sa Pangkalibutang gamit sa pagsugpo sa Diskriminasyon.