Palayain ang mundo ng trabaho mula sa karahasan at pang-aabuso

Ang lugar ng trabaho ay dapat na ligtas para sa lahat, kahit saan. Ang ILO Convention No. 190 ay naglalayon na wakasan ang lahat ng uri ng karahasan at pang-aabuso sa mundo ng paggawa, kabilang ang karahasan batay sa kasarian. Nakatuon ang Convention sa pagpapanumbalik ng dignidad at respeto sa lahat. Hilingin sa iyong mga gobyerno na #C190iratipika #RatifyC190.

Date issued: 01 February 2022 | Size/duration: 01:51