Public sector in the Philippines

Manifestation by Senator Hontiveros on the concurrence of ILO Convention 151

Manifestation by Senator Risa Hontiveros, Chairperson of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality on the concurrence of the ratification of Convention 151 Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 by the Senate of the Philippines

A triumphant afternoon!

United with workers in the public sector and as a co-sponsor, I am pleased on the concurrence in the ratification of the Senate of ILO Convention 151.

Let this be the beginning in the Senate - together with its leaders and members - of its continued concern on the welfare and excellence of workers in the public sector.

Rest assured fellow workers in the public sector that I am with you in the Senate, not only during this triumph but also in your countless fight for decent work, professional bureaucracy and good governance!

Thank you very much!

Original in Filipino:

Isang matagumpay na hapon!

Kaisa ng mga manggagawa sa pampublikong sektor at bilang isa sa mga co-sponsor, nagagalak ako sa pagsang-ayon at ratipikasyon ng Senado sa ILO Convention 151.

Ang tagumpay ng ratipikasyong ito ay bunga ng apat na dekadang pagod at paggigiit ng mga manggagawa sa pampublikong sektor para sa kanilang interes at karapatan.

Harinawang panimula lamang ito ng Senado--kasama ng liderato at kasapian nito--sa patuloy na pagbibigay pansin sa kalagayan at kagalingan ng mga manggagawa sa pampublikong sektor.

Makakaasa ang mga kasamang manggagawa sa pampublikong sektor na kaisa niyo ako sa Senado hindi lamang sa tagumpay na ito kung hindi sa marami pang laban para sa disenteng trabaho, propesyunal na burukrasya at mabuting paggugubyerno.

Maraming Salamat!