Tóm tắt về Dự án (2017): An toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động trẻ trong chuỗi cung ứng toàn cầu – Xây dựng văn hóa phòng ngừa